Ransomware og hackerangreb har inden for den seneste tid ramt hotel-, restaurant- og turisterhvervet. Senest da en it-leverandør til branchen blev ramt med det resultat, at mange hoteller var påvirket i adskillige dage.

Med henblik på at ruste vores medlemmer bedst muligt til at forebygge eller håndtere angreb, har vi i HORESTA allieret os med advokatfirmaet Dahl og IT-virksomheden Improsec. De kan rådgive, hvis I har behov for at få afdækket:

  • Hvad I kan gøre inden et angreb?
  • Hvad I gør nu og før et eventuelt nyt angreb?
  • Hvad I gør, hvis I oplever et angreb?
  • Hvordan I sikrer, at alle ”døre” er blevet lukket efter angrebet

Som led i vores rådgivning afholder vi tillige et webinar med deltagelse af både Improsec og Dahl den 24. august kl. 10-11. Her vil de kort ridse op, hvilke forhold man bør være opmærksom på.

Læs mere og tilmeld jer her

Sådan sikrer du gode CO2-beregninger

HORESTA inviterer til et webinar den 1. februar om CO2-beregninger, så I er godt klædt på til det øgede fokus på beregningerne i miljøcertificeringer og ESG-rapportering.

Log ind