I turisme- og oplevelseserhvervet værner vi om et trygt og sikkert arbejdsmiljø, som er til gavn for både medarbejdere og gæsterne. Derfor har HORESTA i samarbejde med BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) udviklet ”SAFE TO WORK”, hvor branchens virksomheder gratis kan blive undervist og klædt på i gældende regler og retningslinjer indenfor psykisk arbejdsmiljø, ergonomisk- og kemisk arbejdsmiljø.

Hotel- og restauranterhvervet har de senest år haft et øget fokus på arbejdsmiljøet, og særligt har det psykiske arbejdsmiljø også haft stor bevågenhed politisk. Netop derfor har HORESTA sammen med BFA Transport, Service og Turisme og øvrige organisationer udviklet ”SAFE TO WORK”.

SAVE TO WORK består af tre digitale læringsforløb i de ovennævnte arbejdsmiljøemner og afsluttes med en test, som gør det let for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i branchens virksomheder at kende til regler og retningslinjer på området.

Alle virksomheder som tilmelder sig og gennemfører forløbet modtager efterfølgende SAFE TO WORK mærkat. Mærkatet kan sættes synligt i døren, som gør det let for gæster, medarbejdere og evt. kommende medarbejdere at se, hvordan virksomhederne arbejder med at skabe trygge og sikre rammer for et godt arbejdsmiljø.

I kan læse mere her, hvor I også tilmelder jeres virksomhed.

Log ind