Hotel- og restauranterhvervet har de senere år været blandt de stærkeste jobskabere på hele arbejdsmarkedet. Nu er der kommet tal for foråret af 2020, og de viser et helt andet billede på grund af COVID-19. Et billede af et erhverv i knæ.

Antallet af præsterede arbejdstimer i hotel- og restauranterhvervet faldt med hele 42 pct. i perioden fra april til juni sammenlignet med 2019. Nedgangen i antal beskæftigede i branchen var på 21 pct., svarende til 28.000 personer.

”Tallene taler deres tydelige sprog. Tvangslukning af virksomheder og restriktioner m.m. fjernede forretningsgrundlaget for mange af erhvervets virksomheder, og det gik ud over både omsætningen og medarbejderstaben,” fortæller Jonas Kjær, cheføkonom i HORESTA.

Det procentvise fald i beskæftigelse var mindre end i timetallet, hvilket skyldes, at mange af erhvervets medarbejdere har været hjemsendt med lønkompensation. Dermed har de stadig været tilknyttet deres arbejdsplads og branche, men har haft få eller ingen reelle arbejdstimer i løbet af kvartalet.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at på tværs af alle erhverv er de præsterede arbejdstimer gået ned med knapt 7 pct. i andet kvartal af 2020. Hotel- og restaurantbranchen er uden sammenligning det hårdest ramte erhverv efterfulgt af Kultur og fritid (-27 pct.) og Transport (-14 pct.).

I alt har 356.000 beskæftigede på tværs af brancher været hjemsendt med lønkompensation i perioden fra 11. marts til ultimo august 2020, heraf 59.000 i hotel- og restaurantbranchen.

Læs analyse af tallene her.

Jonas.jpg
Cheføkonom
Jonas Kjær

Rekord i beskæftigelse hos hoteller og restauranter

Hotel- og restaurantbranchen satte rekord i beskæftigelsen i 2023 med en vækst på 3,2 procent i forhold til året før. Virksomhederne kunne dog have ansat endnu flere på grund af stor efterspørgsel.

Log ind