Den samlede hjælpepakke er på over 8 milliarder kroner, og HORESTA er tilfreds med, at der nu er smidt en større og mere solid redningskrans i vandet til de mest nødlidende erhverv.

”Der er ingen, der kan være i tvivl om, at det lige nu handler om at bevare de mange danske arbejdspladser i vores kriseramte erhverv. Denne aftale udbygger kompensationsmodellerne. De forlænges. Flere kommer med. Der gives mere kompensation. Det er positivt. Aftalepartierne har præsenteret en lang række tiltag, der kommer vores erhverv til undsætning,” siger Kirsten Munch, der er politisk direktør i HORESTA.

HORESTA har efterlyst en aftale, som strækker sig et godt stykke ind i 2021, men glæder sig over, at aftalen løber til den 31. januar 2021. Samtidig har partierne aftalt, at hvis restriktionerne fortsætter efter januar, skal hjælpepakkerne forlænges.

Derudover bliver hjælpepakkerne nu skruet sammen på en måde, så staten udnytter EU’s støttemuligheder maksimalt, og det skal undersøges om det indenfor EU's reger er muligt at hjælpe flere.

”Vi får bedre hjælp til de virksomheder, som er ramt af restriktioner, og samtidig forpligter regeringen sig til se på, hvordan man kan hjælpe virksomheder, der er mindst lige så hårdt ramt af indirekte restriktioner i form af myndighedernes anbefalinger og opfordringer,” siger Kirsten Munch.

HORESTA har efterlyst en forbedret arbejdsfordelingsordning, og regeringen har nu forpligtet sig til at genoptage drøftelser med arbejdsmarkedets parter om en forlængelse og justering af arbejdsfordelingsordningen.

”Det haster nu med at få lavet en tilpasset arbejdsfordelingsmodel for de mest berørte brancher, hvis vi skal undgå flere fyringer. Selvom vi kæmper for at fastholde vores medarbejdere, er der lige nu ikke et sikkerhedsnet under de mange ansatte i vores erhverv,” siger Kirsten Munch.

På flere andre områder er ønsker fra blandt andre HORESTA blevet hørt.

Aftenens forlig genåbner således den såkaldte momslåneordning for små og mellemstore virksomheder og styrker virksomhedernes lånemuligheder. Derudover arbejdes der videre med et varslingssystem og endelig indkaldes der til forhandlinger om udbetaling af de sidste to ugers feriepenge.

Læs aftalen i sin helhed her.

HORESTAs chef for turisme og oplevelsesøkonomi, Annette Hyldebrandt, var i morges i TV Avisen fra Restaurant Hooked i Kødbyen. Se indslaget fra 33:30 her.

Hotel Kick-off i København

Kl. 9.00 - 13.30

Hotelbranchen er tilbage med fuldt tryk og slår den ene rekord efter den anden på bl.a. omsætning, antal overnatninger og beskæftigelse. Men virkeligheden byder også på skærpet konkurrence, øget kapacitet i markedet, stigende omkostninger og presset indtjening. Kom til årets Hotel Kickoff og hør mere!

Log ind