Det bliver nu muligt at søge kompensation for faste omkostninger i september og oktober. I den forbindelse introduceres også en ny mulighed (faste omkostninger light) for bl.a. mindre virksomheder, der kan søge om kompensation for stedbundne faste omkostninger - fx huslejen, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter mv. - uden brug af revisorerklæring. Samtidig bliver det muligt at få kompensation for varer kasseret i weekenden 26.-27. september 2020 samt en række udvidelser til den eksisterende ordning for faste omkostninger.

Der er stadig nogle få restriktioner - grænselukning og Udenrigsministeriets rejsevejledning - som fortsat afventer godkendelse i EU-Kommissionen. Danmark er fortsat i tæt dialog med Kommissionen, skriver Erhvervsstyrelsen, og presser på for at få godkendelserne igennem så hurtigt som muligt.

Faste omkostninger light

Særligt de mindre virksomheder har efterspurgt en mindre bureaukratisk model for faste omkostninger. Det bliver nu muligt at få dækket op til 50.000 kr. af omkostninger til stedbundne faste omkostninger - husleje, ejendomsforsikring, renter og bidrag til lån i ejendom, vand og el. Ansøgningen kræver ikke en erklæring fra en revisor. Du kan søge ordningen og hente vejledning her.

Kompensation for varer kasseret i weekenden 26.-27. september

Virksomheder, der i weekenden d. 26.-27. september måtte kassere varer som følge af det skærpede forsamlingsforbud og deraf følgende aflysninger af arrangementer, kan nu få fuld kompensation for weekendens kasserede varer. Virksomhederne kan modtage op til 250.000 kr. i kompensation for de kasserede varer. Du kan søge ordningen og hente vejledning her.

Udvidelser til den målrettede ordning for faste omkostninger

Det bliver muligt at søge kompensation helt frem til d. 31. oktober 2020 under den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger. Herudover bliver det nu muligt at søge som leverandører til tvangslukkede virksomheder, at søge kompensation for begrænsninger i åbningstid (fx barer, cafeer og restauranter), herunder også for deres leverandører, samt søge kompensation som leverandør til private, aflyste arrangementer (det skærpede forsamlingsforbud på 50 personer). Du kan søge ordningen og hente vejledning her.

Det er endnu ikke muligt at søge kompensation på baggrund af restriktionerne omkring grænselukning og Udenrigsministeriet rejsevejledning for september og oktober 2020, da Erhvervsstyrelsen afventer EU-Kommissionens godkendelse.

HORESTAs december: 24 ønsker på 24 dage

Følg med i HORESTAs julekalender 2023, hvor vi dag for dag fortæller, hvad politikerne kan gøre for at skabe bedre rammevilkår for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

HORESTA: Sammenblanding af pærer og bananer

I et indlæg i Berlingske svarer HORESTAs adm. direktør på Justitsminister Peter Hummelgaard og udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvads antydning om, at der er risiko for svenske bandekrigstilstande i Danmark, hvis vi åbner døren for mere international arbejdskraft.

Log ind