Den aktuelle situation med Corona-virus har allerede fået store konsekvenser for vores erhverv og kan selvsagt få endnu alvorligere følger på længere sigt.

Vi inviterer derfor til dialogmøder i denne uge, hvor vi som branche kan drøfte situationen, og samtidig vil I få mulighed for at få svar på spørgsmål fra vores jurister.

Dialogmøderne afholdes:

Mandag den 9. marts kl. 10.00 - 11.00 på Tivoli Hotel & Congress Center - TILMELDING

Tirsdag den 10. marts kl. 9.30 - 10.30 på Hotel Sabro Kro, Aarhus - TILMELDING

Tirsdag den 10. marts kl. 11.00 - 12.00 på Hotel Nyborg Strand - TILMELDING

I HORESTA følger vi situationen meget tæt og holder på daglig basis møder med regeringsrepræsentanter om udviklingen.

Der er stor forståelse, på regeringsplan, for at hotel-, restaurant- og turisterhvervet rammes først - og med størst kraft i en situation som den nuværende, med stor omsætningsnedgang til følge. Vi drøfter derfor nu forskellige scenarier for, hvad der kan - og bør - ske på kort og lidt længere sigt, samt hvilke tiltag, der med fordel kan foretages fra regeringens side for at hjælpe vores erhverv.

Vi har lagt en opdateret vejledning om Corona-virus relaterede spørgsmål på HORESTAs hjemmeside med svar på de spørgsmål, der naturligt rejser sig i den aktuelle situation. Endvidere er I meget velkomne til at kontakte juristerne i vores Callcenter, som har åbent alle hverdage fra kl. 8.30 til 17.00.

Log ind