Virksomhedens elever kan som noget helt særligt få tilskud til kompetenceudvikling i arbejdstiden til AMU-moduler. Det sker som en følge af en aftale i Kompetence- og Udviklingsfondens bestyrelse, der består af repræsentanter fra HORESTA og 3F.

Det betyder, at elever indtil udgangen af april kan få en sats på maksimalt 140 kr. i timen i op til to uger (svarende til 74 timer). Støtten kan ikke overgå virksomhedens faktisk udgifter til elevens løn, og eleven skal have fuld løn under forløbet.

HORESTAs uddannelseschef Pia Svane uddyber:

”I disse særlige tider kan dette tiltag være en mulighed for at sikre og løfte fagligheden hos virksomhedens elever samtidig med, at virksomheden får dækket lønudgifterne,” siger hun, og tilføjer:

”Elever er ikke berettiget til VEU-godtgørelse, hvilket er grunden til, at satsen er højere end den almindelige på 85 kr. i timen for færdiguddannede.”

Pia-Svane-1920x1280.jpg
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Undgå at betale merbidrag til AUB

Husk at dele jeres opslag om elevpladser på Praktikpladsen.dk. Det kan nemlig have stor betydning for eventuelle merbidrag til AUB.

Gratis uddannelse med fokus på arbejdsmiljø

Et trygt arbejdsmiljø er afgørende for hotel-, restaurant-, og turismebranchen. Derfor tilbyder HORESTA, sammen med BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø, en gratis uddannelse med fokus på arbejdsmiljøet.

Log ind