Virksomhedens elever kan som noget helt særligt få tilskud til kompetenceudvikling i arbejdstiden til AMU-moduler. Det sker som en følge af en aftale i Kompetence- og Udviklingsfondens bestyrelse, der består af repræsentanter fra HORESTA og 3F.

Det betyder, at elever indtil udgangen af april kan få en sats på maksimalt 140 kr. i timen i op til to uger (svarende til 74 timer). Støtten kan ikke overgå virksomhedens faktisk udgifter til elevens løn, og eleven skal have fuld løn under forløbet.

HORESTAs uddannelseschef Pia Svane uddyber:

”I disse særlige tider kan dette tiltag være en mulighed for at sikre og løfte fagligheden hos virksomhedens elever samtidig med, at virksomheden får dækket lønudgifterne,” siger hun, og tilføjer:

”Elever er ikke berettiget til VEU-godtgørelse, hvilket er grunden til, at satsen er højere end den almindelige på 85 kr. i timen for færdiguddannede.”

Pia-Svane-1920x1280.jpg
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Kursus i elevoverenskomsten

Kl. 09.00 - 15.00

HORESTA inviterer til kursus i elevoverenskomsten indgået mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F.

Log ind