Bedre vejledning og konkrete rettesnore for affaldshåndteringen til virksomheder står på HORESTAs ønskeliste. Det er nemlig alt for uigennemskueligt, hvilke regler der gælder for eksempelvis hoteller og restauranters husholdningslignende affald, mener miljøchef Mikal Holt Jensen.

”Vi ser unødvendigt bureaukrati og bøvl, når kæder skal tilpasse sig forskellige ordninger for hvert sted, de driver virksomhed. Erhvervets virksomheder bidrager gerne til sortering og genanvendelse, men den største effekt kommer unægtelig, når ordningerne er simple og lige til for virksomheder. Samtidig har mange mindre virksomheder svært ved at finde rundt i gældende regler, efter affaldsmarkedet blev liberaliseret,” siger Mikal Holt Jensen.

Han opfordrer til, at der er genkendelighed i forhold til sortering for husstande og virksomheder, så der er overensstemmelse mellem, hvad man gør privat og på arbejdet. Det skal ligeledes være muligt for mindre virksomheder at koble sig på en kommunal ordning.

”Som situationen er i dag, kører der ofte to skraldevogne rundt på de samme gader, og vi så gerne, at de samme vogne både stoppede hos virksomheder og private. Alt andet giver hverken økonomisk eller miljømæssig mening,” lyder det fra Mikal Holt Jensen.

Bæredygtighed lever i det skjulte

Landets indkøbere af events og konferencer har for svært ved at orientere sig i, hvordan venues og konferencecentre reelt arbejder med miljø og bærdygtighed, viser ny undersøgelse.

Log ind