Preben Hansens Legat yder økonomisk støtte til medarbejdere, der har været eller er ansat i hotel- og restaurationsbranchen, og som er uarbejdsdygtige på grund af alder, invaliditet eller sygdom. Sygdomstilstanden behøver ikke at være varig. 

Støtten gives i form af legater, som tildeles efter ansøgning. For at komme i betragtning skal ansøgerne have arbejdet det samme sted i branchen i en længere årrække. 

Tidligere var kravet, at ansøgere, for at komme i betragtning, skulle dokumentere 10 års ansættelse hos samme arbejdsgiver. Dette krav er nu lempet, så endnu flere kan ansøge om økonomisk støtte.

Fra årsskiftet kræver det 10 års sammenlagt ansættelse i branchen, heraf 5 år hos samme arbejdsgiver for at kvalificere sig til økonomisk støtte. Legatportionerne, som kan søges årligt, udgør for tiden 25.000 kr. 

Yderligere oplysninger og ansøgningsskema på www.prebenhansenslegat.dk.

Hotel Kick-off i København

Kl. 9.00 - 13.30

Hotelbranchen er tilbage med fuldt tryk og slår den ene rekord efter den anden på bl.a. omsætning, antal overnatninger og beskæftigelse. Men virkeligheden byder også på skærpet konkurrence, øget kapacitet i markedet, stigende omkostninger og presset indtjening. Kom til årets Hotel Kickoff og hør mere!

Log ind