Preben Hansens Legat yder økonomisk støtte til medarbejdere, der har været eller er ansat i hotel- og restaurationsbranchen, og som er uarbejdsdygtige på grund af alder, invaliditet eller sygdom. Sygdomstilstanden behøver ikke at være varig. 

Støtten gives i form af legater, som tildeles efter ansøgning. For at komme i betragtning skal ansøgerne have arbejdet det samme sted i branchen i en længere årrække. 

Tidligere var kravet, at ansøgere, for at komme i betragtning, skulle dokumentere 10 års ansættelse hos samme arbejdsgiver. Dette krav er nu lempet, så endnu flere kan ansøge om økonomisk støtte.

Fra årsskiftet kræver det 10 års sammenlagt ansættelse i branchen, heraf 5 år hos samme arbejdsgiver for at kvalificere sig til økonomisk støtte. Legatportionerne, som kan søges årligt, udgør for tiden 25.000 kr. 

Yderligere oplysninger og ansøgningsskema på www.prebenhansenslegat.dk.

Restaurant Insights 2024

Kl. 9.00 - 13.00

Få inspiration til hvordan du kan udvikle din virksomhed og bliv opdateret på de seneste markedsdata og forventninger til branchens udvikling.

Hotel Insights 2024 - Jylland

Kl. 9.00 - 13.30

Få inspiration til hvordan du kan udvikle din virksomhed og bliv opdateret på de seneste markedsdata og forventninger til branchens udvikling.

Hotel Insights 2024 - København

Kl. 9.00 - 13.30

Få inspiration til hvordan du kan udvikle din virksomhed og bliv opdateret på de seneste markedsdata og forventninger til branchens udvikling.

Log ind