Arbejdsgivere har pligt til at instruere medarbejderne i, hvordan arbejdet udføres forsvarligt. Medarbejderne skal således instrueres i, hvorledes de bedst udfører deres arbejde, så ulykker og arbejdsskader undgås. Dertil er arbejdsgivere forpligtede til at kontrollere, at arbejdet udføres i overensstemmelse med instruktionerne.

Når man taler om arbejdsmiljø, refereres dels til det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Udfordringer på arbejdsmiljøområdet kan f.eks. bestå i indretning af ventilation i et restaurationskøkken eller chikane/mobning blandt medarbejderne.

Oplever man som virksomhed udfordringer på arbejdsmiljøområdet, er Branchefællesskab for Arbejdsmiljø – Service og Turismes (BFA) hjemmeside et godt sted at starte, idet hjemmesiden viser, hvad man særligt skal være opmærksom på for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. BFA er et branchefællesskab mellem parterne på arbejdsmarkedet – herunder HORESTA.

Bfa-service.dk indeholder branchevejledninger og faktaark med gode råd til at undgå eller håndtere udfordringer på arbejdsmiljøområdet. Dertil kan man på bfa-service.dk finde instruktionsfilm, som ganske fint illustrerer realistiske episoder vedrørende usunde/utrygge forhold, der kan forekomme på en arbejdsplads. Som virksomhed kan man trygt læne sig op ad vejledningerne mv., idet materialet er udarbejdet mellem repræsentanter på hhv. lønmodtager- og arbejdsgiverside.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, kan HORESTA-medlemmer kontakte HORESTA for nærmere rådgivning ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på telefon +45 35 24 80 40.

Log ind