Hoteller og restauranter mangler motiverede hænder, men hvordan får man integreret for eksempel flygtninge i erhvervets virksomheder?

HORESTA igangsatte projektet 'Flygtninge i hotel- og restaurationsbranchen' i 2016 i Esbjerg, hvor flygtningene fik tilknyttet mentorer og sprogmakkere. Ved projektets afslutning havde man været i kontakt med 94 flygtninge, og 71 af dem er i dag i job, uddannelse eller praktik. Dertil kommer yderligere seks, som er i gang med eller har færdiggjort et Integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU).

Korpset af frivillige mentorer og sprogmakkere havde blandt andet til opgave at hjælpe flygtningene med at træne deres danskkundskaber. Det unikke ved dette samarbejde er, at sprogmakkeren eller mentoren tilknyttes den enkelte flygtning allerede inden vedkommende begynder i praktik. Og fortsætter med at være sprogmakker eller mentor efter, at flygtningen er kommet i job.

”Hotel- og restauranterhvervet er vant til at beskæftige folk med meget forskellige baggrunde, men sproget og forståelse er en afgørende faktor for et godt arbejdsmiljø og fastholdelse. I samspil med mentorer og sprogmakkere har projektet vist, at flygtninge udvikler sig både fagligt og sprogligt. Det er en gevinst for både personen, men også arbejdsgiveren der får en stærkere ressource i medarbejderen”, siger Grethe Johnsen, der har været leder af projektet og er medlem af bestyrelsen HORESTAs Region Syddanmark.

De gode resultater og sprogmakkere fra projektet har blandt andet medført, at Esbjerg Kommune har valgt at benytte frivillige mentorer i andre integrationsindsatser.

”Ofte er det sådan, at vi mister kontakten til flygtninge, når de kommer i job, men det er stadig rigtig vigtigt, at de får støtte til sproget. Vi ser ofte, at der aflæres rigtig meget sprog, når de forlader sprogskolen, hvis det ikke bliver holdt ved lige. Så her kan de frivillige mentorer og sprogmakkere sørge for, at der bliver talt dansk, og det er også en mere lige relation, end hvis de skal tale dansk med en underviser”, siger Mai-Britt Schmidt Pedersen, kontorchef hos Integrationshuset i Esbjerg.

Læs mere om projektet her.

Gratis uddannelse med fokus på arbejdsmiljø

Et trygt arbejdsmiljø er afgørende for hotel-, restaurant-, og turismebranchen. Derfor tilbyder HORESTA, sammen med BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø, en gratis uddannelse med fokus på arbejdsmiljøet.

Hotel Kick-off i København

Kl. 9.00 - 13.30

Hotelbranchen er tilbage med fuldt tryk og slår den ene rekord efter den anden på bl.a. omsætning, antal overnatninger og beskæftigelse. Men virkeligheden byder også på skærpet konkurrence, øget kapacitet i markedet, stigende omkostninger og presset indtjening. Kom til årets Hotel Kickoff og hør mere!

Log ind