Hoteller og restauranter mangler motiverede hænder, men hvordan får man integreret for eksempel flygtninge i erhvervets virksomheder?

HORESTA igangsatte projektet 'Flygtninge i hotel- og restaurationsbranchen' i 2016 i Esbjerg, hvor flygtningene fik tilknyttet mentorer og sprogmakkere. Ved projektets afslutning havde man været i kontakt med 94 flygtninge, og 71 af dem er i dag i job, uddannelse eller praktik. Dertil kommer yderligere seks, som er i gang med eller har færdiggjort et Integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU).

Korpset af frivillige mentorer og sprogmakkere havde blandt andet til opgave at hjælpe flygtningene med at træne deres danskkundskaber. Det unikke ved dette samarbejde er, at sprogmakkeren eller mentoren tilknyttes den enkelte flygtning allerede inden vedkommende begynder i praktik. Og fortsætter med at være sprogmakker eller mentor efter, at flygtningen er kommet i job.

”Hotel- og restauranterhvervet er vant til at beskæftige folk med meget forskellige baggrunde, men sproget og forståelse er en afgørende faktor for et godt arbejdsmiljø og fastholdelse. I samspil med mentorer og sprogmakkere har projektet vist, at flygtninge udvikler sig både fagligt og sprogligt. Det er en gevinst for både personen, men også arbejdsgiveren der får en stærkere ressource i medarbejderen”, siger Grethe Johnsen, der har været leder af projektet og er medlem af bestyrelsen HORESTAs Region Syddanmark.

De gode resultater og sprogmakkere fra projektet har blandt andet medført, at Esbjerg Kommune har valgt at benytte frivillige mentorer i andre integrationsindsatser.

”Ofte er det sådan, at vi mister kontakten til flygtninge, når de kommer i job, men det er stadig rigtig vigtigt, at de får støtte til sproget. Vi ser ofte, at der aflæres rigtig meget sprog, når de forlader sprogskolen, hvis det ikke bliver holdt ved lige. Så her kan de frivillige mentorer og sprogmakkere sørge for, at der bliver talt dansk, og det er også en mere lige relation, end hvis de skal tale dansk med en underviser”, siger Mai-Britt Schmidt Pedersen, kontorchef hos Integrationshuset i Esbjerg.

Læs mere om projektet her.

Erfarne kræfter genåbner renoveret hotel

Hotellet havde stået lukket i flere måneder, inden det blev købt af en investor i sidste halvdel af 2023. Nu er nye forpagtere klar til at tage teten, efter en gennemgribende renovering.

Historisk hotel profiterer af tv-udsendelse

Hindsgavl Slot på det vestlige Fyn var sidste år med i en udsendelse på TV 2 om jul på slottet, og programmerne har betydet, at alle juleophold nu er booket hele to år ud i fremtiden.

Log ind