Af Jens Zimmer Christensen, præsident for den europæiske hotel- og restaurantorganisation, HOTREC, og formand for HORESTA

Siden Ursula von der Leyen holdt sin åbningstale i Europaparlamentet, har mediernes søgelys været stift rettet mod, hvilken kurs hun vil sætte for den nye EU-kommission.

Først og fremmest med fokus på hendes ønske om en fælleseuropæisk minimumsløn og arbejdsforsikring.

Selvom hun understreger, at sådanne rammer skal udvikles med respekt for de forskellige arbejdsmarkeder, vil vi advare kraftigt imod en sådan udvikling.

Den danske model har skabt unik fleksibilitet på arbejdsmarkedet, som er livsvigtig for alle - ikke mindst for sæson- og konjunkturbetonede erhverv som turisme - og som samtidig sikrer økonomisk tryghed for arbejdstagerne. Vi håber derfor, at eventuelle fælleseuropæiske rammer bliver udarbejdet i overordentligt stor respekt for den danske model. 

Vi beskæftiger 12 millioner

Når det er sagt, så sendte von der Leyen en række signaler i sin tale, der lover godt for kontinentets små og mellemstore virksomheder.

Hun nævnte deres evne til innovation, iværksætteri, fleksibilitet og agilitet. Deres evne til at skabe jobs og uddannelse til vores unge. Unge hvis gennemsnitlige arbejdsløshed på 14,2% på tværs af EU bekymrer hende.

I turisterhvervet kvitterer vi for anerkendelsen. Vi er et erhverv, der primært består af små privatejede virksomheder. På tværs af EU beskæftiger vi 12 millioner mennesker, står for 5 procent af den samlede økonomi og kan se frem til en forventet årlig vækst på 3,3 procent årligt. Det betyder flere arbejdspladser og mere vækst, fundamentet for fremtidens velfærd.

Kig turismens vej

Turismen er et stedbundet erhverv. Produktionen kan ikke flyttes udenlands, og arbejdspladserne forbliver lokalt også i yderkommunerne. Vi er samtidigt et ungt erhverv, så når den nye kommissionsformand vil kæmpe for, at flere unge kan få sig et arbejde, kunne hun kigge turismens vej. I Danmark er over 50 procent af de ansatte i erhvervet under 30 år.  

Det er derfor positivt med den nye kommissionsformands tilgang til små og mellemstore virksomheder. Med bedre adgang til kapital og arbejdskraft vil turisterhvervet kunne løfte en endnu større opgave og skabe yderligere vækst. De små og mellemstore virksomheder fortjener det, Europa fortjener det.

(Indlægget er også bragt i Jyllands-Posten i dag)

Log ind