Der eksisterer flere muligheder for at få dækket virksomhedens udgifter ved voksenelever. HORESTAs uddannelseschef Pia Svane gennemgår dem her: 

AUB-refusion

Alle virksomheder som ansætter elever er berettiget til AUB refusion, når eleven er på skoleophold. Det er virksomhedens ansvar at søge refusionen, som gøres her. Jeres AUB-refusion kan aldrig være højere end de faktiske lønudgifter til eleven.

Kompetencefondsstøtte til EUV1 elever via aftalt uddannelse

Har I en ufaglært medarbejder, som opfylder kravene for at blive voksenelev som EUV1, så kan I via Aftalt uddannelse jf. overenskomsten søge ekstra refusion på 20 kr. pr. time eleven er på skole fra kompetencefonden.

  • EUV1 gælder for personer, som er fyldt 25 år, før de påbegynder deres erhvervsuddannelser, og som har minimum 2 års relevant erhvervserfaring f.eks. som ufaglært indenfor området.
  • EUV1 er uden praktik i virksomheden, og derfor skal eleven kun gennemgå skoleundervisningen. Normalt gennemføres EUV1 på maks. et år, hvor eleven er ca. halvdelen af tiden på skole.
  • Det er skolen, som vurderer, hvorvidt en elev opfylder betingelserne for EUV1.

Voksenlærlinge tilskud for ledige

Kommer jeres voksenelev fra ledighed, så kan I have mulighed for at søge op til 40 kr. tilskud i timen i elevens praktikperiode. HORESTAs primære erhvervsuddannelser; Gastronom, Tjener og Receptionist er nemlig på den nationale positivliste.

Ordningen omfatter;

  • Ufaglærte ledige med mere end to måneders forudgående ledighed
  • Ledige med en forældet uddannelse
  • Faglærte ledige med mindst seks måneders forudgående ledighed

Ufaglærte ledige med mindre end to måneders ledighed og øvrige ufaglærte ledige, kan få tilskud til virksomheden på 30 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.

Afgørelse om tilskud træffes af den kommune, hvor praktikstedet er beliggende. Vær opmærksom på, at ansøgning om tilskud skal indgives senest én måned efter, at uddannelsen er påbegyndt. Hvis ansøgningen indgives på et senere tidspunkt, træffes afgørelse om ydelse af tilskud på baggrund af, om betingelserne var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen skulle have været indgivet. Tilskud kan herefter ydes fra ansøgningstidspunktet og i en resterende periode.

For mere information er I velkommen til at kontakte HORESTAs uddannelseschef Pia Svane.

For yderligere information kontakt:

Har du fået læst?

Ny influencerfilm: Brandingkampagnen har igen megasucces på YouTube

Influenceren Signe Kragh har 105.000 abonnenter på Youtube og knap 77.000 følgere på Instagram. Desuden kan hun nu sige, at hun har været en del af HORESTA og 3Fs brandingkampagne Hospitality Career, der sætter fokus på, hvorfor unge bør vælge en karrierevej i erhvervet.

Flere end 1.000 folkeskoleelever blev klogere på erhvervet

Mens gastronom-, tjener- og receptionistelever dystede i konkurrencekøkkenerne ved DM i Skills, havde HORESTA og 3Fs brandingkampagne, Hospitality Career, stillet op med både selfie-stand, spørgehjørne og brancheambassadører. Ambassadørerne stod klar til at dele deres passion for og viden om branchen med de mange folkeskoleelever, der slog vejen forbi Bella Center den 16.-18. januar.

Danmark vil være vært for EuroSkills i 2024

Står det til regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, Herning Kommune, Region Midtjylland, og SkillsDenmark, skal de europæiske mesterskaber for erhvervsuddannelser i 2024 afholdes på dansk jord i MCH Messecenter Herning.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne