Kunne du tænke dig at få opfrisket HORESTAs elevoverenskomst af HORESTAs jurister? Så har du nu muligheden ved to HORESTA kurser i henholdsvis Horsens og på Frederiksberg.

HORESTA Arbejdsgivers Elevoverenskomst er relevant for alle virksomheder, der ansætter elever inden for hotel og restaurationsbranchen. Overenskomsten gælder ved ansættelse af elever, uanset om virksomheden har overenskomst i forvejen, idet det i lovgivningen er bestemt, at elever er omfattet af den overenskomst der gælder for området.

Arrangementerne er gratis for HORESTA-medlemmer.

Kursus i København den 4. september kl. 12.30

Kursus i Jylland den 5. september kl. 12.00

På kurserne vil der være særlig fokus på områder, som erfaringsmæssigt kan give anledning til tvivlsspørgsmål. Eksempelvis vil reglerne om sygefravær og reglerne om ensidig og gensidig ophævelse blive gennemgået. Gennemgangen vil også indeholde eksempler fra nyere retspraksis.

Tilmelding er bindende og ved manglende fremmøde betales et "no-show" gebyr på kr. 500.

Log ind