Ved ansættelse af elever er virksomheden berettiget til at modtage lønrefusion under elevens skoleophold.

Refusion af lønomkostninger til elever foregår via AUB. Når elevens uddannelsesaftale er registreret på den lokale erhvervsskole, sker der en automatisk registrering hos AUB.

AUB’s refusionssatser er gennemsnitlige refusionssatser på tværs af overenskomster i Danmark.

Da der er forskel på, hvilken ugeløn elever på forskellige uddannelser skal have, er der også forskel på, hvilken refusionssats, I har ret til. Satserne vedtages hvert år på finansloven.

For skoleophold fra 1. juli 2020 og frem får I automatisk forhøjet lønrefusion for elever med ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler og restuddannelsesaftaler. I 2022 udgår forhøjelsen 2,75% oveni den normale lønrefusion.

Hvem er omfattet af loven

Alle arbejdsgivere, der er omfattet af Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Dette vil i praksis betyde alle arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere.

Hvornår udbetales der lønrefusion

AUB yder refusion til arbejdsgivere, der i henhold til uddannelsesaftale har udbetalt løn under skoleophold til elever.

Satser for lønrefusion: 
Kr. pr. skoleuge 2022 2021 2020
1. års-elever 2.840 2.890 2.800
2. års-elever 3.340 3.010 3.090
3. års-elever 3.610 3.580 3.530
4. års-elever 4.090 4.140 4.110
Voksenelev 5.360 5.300 5.240

Yderligere oplysninger kan fås her (eksternt link)

Pia
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

DOWNLOAD FOR MEDLEMMER

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

RELATERET INDHOLD

Selvbetjening for arbejdsgivere

Lønrefusion og befordringstilskud samt voksenelever

Præmie og bonus

Løntilskud (Uforskyldte EUD elever)

Se udbetalinger

Se elevlister