Kameraovervågning er almindeligt og skyldes primært ønsket om at skabe sikre og trygge rammer for både gæster og ansatte og at forebygge og opklare bl.a. tyveri og voldsepisoder mv.

Kameraovervågning er imidlertid underlagt reglerne i både TV-overvågningsloven, Persondataforordningen og, for så vidt angår virksomheder, som har overenskomst, også den aftale der indgået mellem FH (tidl. LO) og DA om kontrolforanstaltninger.

Hvis man har eller overvejer kameraovervågning, skal man være opmærksom på følgende regler:

  • Kameraovervågning skal have en saglig begrundelse, f.eks. forebyggelse af tyveri, sikkerhed mv. Opsætning af kameraovervågning med det formål at overvåge medarbejderne er ikke tilladt.
  • Det kræver ikke en særlig tilladelse at opsætte kameraovervågning. Kameraovervågningen må udvendigt opsættes på egne indgange og facader og må dække egen indgang samt området, som ligger i direkte tilknytning til egne indgange og facader
  • Kameraovervågningen må ikke opsættes på toiletter, i baderum, i omklædningsrum eller på enkeltmandskontorer medmindre der er givet samtykke hertil fra den pågældende medarbejder.
  • Der skal på offentlige arealer, hvor der opsat kameraovervågning skiltes hermed.
  • Medarbejdere skal underrettes om kamera-overvågningen samt formålet hermed. For virksomheder, som har overenskomst følger det af aftalen mellem DA og LO om kontrolforanstaltninger, at medarbejdere skal underrettes om kameraovervågningen min. 6 uger før iværksættelsen, medmindre formålet med overvågningen herved forspildes, eller der er tvingende driftsmæssige grunde til hinder for underretningen.
  • Oplysninger om kameraovervågningen, herunder oplysninger om formål, omfang, opbevaringsperiode skal fremgå af virksomhedens persondatapolitik, som skal være tilgængelig for både personale og kunder/gæster.
  • Kameraoptagelser må - men skal ikke - opbevares i maksimalt 30 dage.
  • Personer, som optræder på optagelser har efter persondataloven krav på indblik i optagelserne (kopi heraf), hvis de kan anføre en saglig begrundelse herfor. Optagelserne skal anonymiseres således, at andre personer som optræder på optagelserne ikke kan genkendes. Hvis der er anmodet om indsigt i kameraoptagelser, skal virksomheden sikre, at disse ikke slettes før kopi heraf er udleveret.

Spørgsmål om kameraovervågning kan altid rettes til HORESTA.

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Download for medlemmer
Persondataforordningen

HORESTA har udarbejdet en guide, som giver et overblik over de væsentligste regler og anvisninger på, hvad man mere konkret gør for at overholde reglerne.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Download for medlemmer
EU’s data-beskyttelsesforordning

Dette dokument indeholder 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Læs mere her
DATABESKYTTELSESREFORM og Privacy-Kompasset

To måneder efter reglernes vedtagelse i EU - den 14. juni 2016 - lancerede Datatilsynet denne hjemmeside om de nye EU-regler - tænkt som et supplement til tilsynets sædvanlige hjemmeside www.datatilsynet.dk. Ambitionen er her løbende at informere om det arbejde, der i øjeblikket foregår hos myndighederne - både herhjemme og i EU - forud for den 25. maj 2018.