I menuen til højre finder du en række paradigmer, som kan anvendes til brug ved virksomhedens behandling af persondata. Der er tale om følgende:

2 SAMTYKKEERKLÆRINGER:

  • Den ene samtykkeerklæring giver tilladelse til at du som arbejdsgiver kan behandle personfølsomme oplysninger om straffeforhold, f.eks. straffeattest, helbredsforhold og genetiske og/eller biometriske data om dine ansatte. Det tilrådes at læse den medfølgende vejledning om denne samtykkeerklæring.
  • Den anden samtykkeerklæring giver dig mulighed for at anvende billeder og film af dine ansatte, f.eks. til brug for markedsføring og til brug for en personaleoversigt. 

Persondatapolitik/Oplysningspligt

Når man som arbejdsgiver er dataansvarlig og behandler oplysninger om ansatte og ansøgere, er der en række oplysninger som man er forpligtet til at give ansøgere og medarbejdere ligesom medarbejdere og ansøgere har en række rettigheder i forhold til behandlingen af deres persondata. Disse oplysninger er indeholdt i paradigmet "Persondatapolitik for behandling af oplysninger om ansøgere og ansatte".

Det anbefales, at denne persondatapolitik udleveres til ansøgere og ansatte.

Et tilsvarende paradigme til en persondatapolitik vedrørende behandlingen af personoplysninger om gæster/kunder og leverandører findes også nedenfor.

Hvis du har spørgsmål om de nævnte paradigmer er du velkommen til at kontakte HORESTA.

DATABEHANDLERAFTALER

Du har mulighed for at downloade to forskellige databehandleraftaler.

  • Den ene aftale er den standardaftale, som Datatilsynet har udarbejdet.
  • Den anden (eksempel 2) er et mindre omfattende eksempel på en databehandleraftale.

OBS! Det er vigtigt, hvis du bruger en af disse to aftaler, at du gennemlæser den og tilpasser/korrigerer i aftalen, så den passer til den relation, som den er tiltænkt.

Fortegnelser over databehandlinger

Som datatansvarlig er man forpligtet til at udarbejde såkaldte ”fortegnelser” over de forskellige typer af oplysninger, som man behandler. En fortegnelse er en systematisk skriftlig oversigt over hvilke oplysninger man behandler, hvorfor man behandler dem, hjemmelsgrundlaget, hvor længe oplysningerne opbevares, etc. I menuen til højre kan du under overskriften ”Fortegnelser” finde et link til Datatilsynets vejledning om det at udarbejde fortegnelser. Vejledningen indeholder som bilag et eksempel på, hvordan en fortegnelse kan se ud.

Download for medlemmer
Paradigmer

Her kan du finde paradigmer. bl.a. samtykkeerklæringer og persondata politikker forbehandlingen af forskellige typer personoplysninger.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.