Det økologiske spisemærke guld, sølv og bronze kan bruges i storkøkkener. Mærket er statskontrolleret ligesom det velkendte røde Ø-mærke og viser andelen af økologi i storkøkkenet, som opgøres enten i kr. eller i kg. Det økologiske spisemærke kan bruges som valid dokumentation for køkkenets økologiprocent og synliggøre både udadtil og indadtil, at køkkenet er ansvarlige ifht. sundhed og miljø.

Er økologiprocenten på 90-100 %, er det til guldmedalje og et godt skridt på vejen mod mad dyrket uden brug af sprøjtegifte, mod bedre dyrevelfærd og ren natur. Udgør økologien 60-90 % af dine råvareindkøb, kan du markere dig med mærket i sølv. Hvis 30-60 % af dine råvarer er økologiske, er det til det økologiske spisemærke i bronze.

Det er gratis for storkøkkener at anvende og ansøge om spisemærket, da den hidtil årlige kontrolafgift på 720 kr. samt afgift ved ændring af opgørelsesmetode eller skift til et andet spisemærke på 600 kr. er bortfaldet.

Ø- mærket

Ø-mærket viser, at en vare er økologisk. Det røde Ø-mærke er et dansk kontrolmærke, der fortæller, at de danske myndigheder har ført kontrol med de gårde og virksomheder, der sidst har forarbejdet, pakket eller mærket de økologiske fødevarer m.v.

Økologi tager en række særlige hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd og tillader færre tilsætningsstoffer.

Anprisning

Storkøkkener kan reklamere med økologi på følgende måder:

  • Anvendelse af ét af de ”økologiske spisemærker”. De økologiske spisemærker viser, hvor stor en andel af de anvendte råvarer, målt i kroner, der er økologiske. Storkøkkenerne skal inden de registreres som brugere af et af mærkerne indsende en opgørelse til fødevareregionen over de seneste 3 måneder, som viser, at økologiandelen ligger inden for det pågældende procentinterval.
  • Anprisning af, at visse økologiske råvarer er økologiske - f.eks. ”I køkkenet anvendes kun kartofler og gulerødder på økologisk form”. Anprisningen forudsætter, at storkøkkenet udelukkende anvender de pågældende anpriste råvarer på økologisk form, og at storkøkkenerne gennem indkøbsfakturaer e.l. kan dokumentere, at råvarerne er økologiske.
  • Anprisning af, at en vis andel af de anvendte råvarer er økologiske – f.eks. ”Økologiske råvarer, der anvendes i køkkenet, udgør minimum 10 % af råvarebudgettet”. Anprisningen forudsætter, at der foretages periodevise opgørelser, der dokumenterer, at anprisningen er rigtig.
  • Anprisning af, at visse af de serverede retter er økologiske – f.eks. ”økologisk spinatlasagne”. Anprisningen forudsætter, at køkkenet udelukkende anvender de råvaretyper, der indgår i retten, på deres økologiske form, og at råvarerne ikke findes i køkkenet på konventionel form, eller at køkkenet omfattes af en kontrolordning, der svarer til den, der foreskrives i EU’s økologiforordning.
  • Angivelse af, at storkøkkenet er ”økologisk” – f.eks. ”det økologiske madsted”. Dette kræver, at storkøkkenet er registreret bruger af det økologiske spisemærke med procentintervallet 90-100 % eller at køkkenet har erstattet alle råvarer med den økologiske variant, eller at alle serverede retter er økologiske.

Et storkøkken kan godt vælge at anprise på flere måder på én gang. Det kræver blot, at betingelserne for hver valgt anprisningsmåde er overholdt.

Ved ”anprisning” forstås målrettet information til kunder/brugere i forbindelse med markedsføring, dvs. salg, udbud til salg, opbevaring i salgsøjemed og anden overdragelse. Storkøkkener, der eksempelvis i en årsrapport eller virksomhedsplan omtaler, at køkkenet anvender visse økologiske råvarer, er således ikke omfattet.