Virksomheden er ansvarlig for korrekt anvendelse af FKM, fx bakker, film, bægre, bøtter, engangshandsker og produktionsmaskiner i forbindelse med produktionen af mad i restauranten.

Krav til restauranten

Virksomheden er ansvarlig for korrekt anvendelse af FKM, fx bakker, film, bægre, bøtter, engangshandsker og produktionsmaskiner i forbindelse med produktionen af mad i restauranten. 

Restauranten skal til enhver tid kunne redegøre for, at den kender oplysningerne om anvendelsen. Håndtering som sikrer korrekt brug skal være beskrevet i køkkenets 
egenkontrol. 

Få en erklæring fra leverandør af materialer og genstande og om, at de er egnet til formålet. Tilsvarende krav gælder også for udstyret i køkkenet. 

Ifølge lovgivningen skal oplysninger om anvendelsen - herunder evt. begrænsninger i brugen med hensyn til fødevarer (fede, sure, salte osv.), kontakttemperatur og kontakttid - fremgå af mærkningen på materialets/genstandens indpakning eller af medfølgende overensstemmelseserklæringer/datablade. 

Alternativt kan overensstemmelseserklæringer findes på leverandørens hjemmeside, forudsat at restauranten modtager information om, hvilken internetadresse overensstemmelseserklæringerne for de konkrete produkter findes på. 

Egenkontrol for FKM

Der er krav om egenkontrol for Fødevarekontaktmaterialer. Læs mere i rapport med vejledning og forslag til initiativer for minimumskrav til egenkontrol og dokumentation vedrørende FKM

Sporbarhed på FKM

Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer skal kunne spores gennem produktionskæden og fødevarekæden.

Fakturaer gemmes af hensyn til varens sporbarhed. Denne sporbarhed dækker ét led tilbage i varekæden. Det er virksomhedens ansvar, at sporbarheden er sikret, og at den på forlangende fra fødevarekontrollen kan dokumentere, hvorfra de har modtaget en given vare. Fødevarekontrollens kontrol med sporbarhed er således en dokumentkontrol.

Overtages eksisterende udstyr m.m. ved ejerskifte er det relevant, at få en oversigt over leverandørerne af udstyret i køkkenet fra den tidligere ejer.

Det er hensigtsmæssigt at udarbejde en liste over leverandører. Listen opbevares i egenkontrolmappen.

Faktura eller anden dokumentation kan godt være centralt placeret uden for virksomheden, men dokumentationen skal altid kunne frembringes ved kontrol fra fødevareregionen på forlangende inden for en overskuelig tid, eksempelvis fra dag til dag.

Bambus-plast

Det blev i sommeren 2020 slået fast på EU plan, at bambus ikke er tilladt som additiv til plast. Derfor overholder plast, hvor der er tilsat bambus som fyldstof ikke lovgivningen – forordning 10/2011 om fødevarekontaktmaterialer af plast.
Melamin fra Kina/Hongkong, der i forvejen kontrolleres ved importen bliver stoppet, hvis det indeholder bambus.

Læs mere her under 'Bambus i fødevarekontaktmaterialer af plast'

Fluorerede stoffer

Det nye danske fluorforbud

Det er i Danmark ikke tilladt at markedsføre fødevarekontaktmaterialer af papir og pap (med eller uden fødevarer), hvor der er anvendt fluorerede stoffer i fremstillingen. Hvis der kan være fluorerede stoffer tilstede – f.eks. i genanvendt papir eller i trykfarver, skal laget med fluorerede stoffer være adskilt fra fødevarerne med en funktionel barriere.

Læs mere her under 'Fluorerede stoffer i fødevarekontaktmaterialer af papir og pap'

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside her.

Ændring af plastreglerne

15. ændring af plastreglerne trådte i kraft 23. september EU 2020 1245/2020. Ændringen indeholder bl.a.

  • Nye stoffer på positivlisten (FKM nr. 1076, 1077 og 1078)
  • Sænkede grænseværdier for primære aromatiske aminer (PAA'er). "Ikke Påvist" ændres fra: 0,01 mg/kg til 0,002 mg/kg for hver enkel PAA. Grænseværdien for den samlede migration af PAA'er er 0,01 mg/kg
  • Ny tabel med ovesigt over "metaller" med tilhørende SML
  • Mulighed for samlet test af udstyr med flere komponenter
  • Ændrede testbetingelser for materialer til flergangsbrug: Migrationen skal testes ved tre eksponeringer af samme genstand, og migrationen må ikke stige fra 1-2-3. eksponering
  • "Træfibre" slettes fra positivlisten. Ikke alle træarter er egnede til kontakt med fødevarer. Der skal i stedet søges om individuelle træarter og deres anvendelse (fx hvilke polymerer de skal anvendes til). Der vil en overgangsordning, så de træarter, der søges om godkendelse af, inden et fastsat tidsrum, fortsat kan anvendes i en overgangsperiode.
  • Ftalater. På grund af ny vurdering og ændringer i den generelle kemikalielovgivning - REACH, har EFSA genvurderet de 5 ftalater, der er godkendt til FKM (additiver eller tekniske hjælpestoffer): DBP, BBP, DEHP, DINP og DIDP.

EFSA planlægger at vurdere indtaget fra FKM nærmere. Men indtil da foreslås det at sænke de individuelle specifikke migrationsgrænser (SML'er), sætte gruppe SML på baggrund af gruppe TDI'en (tolerabelt dagligt indtag for en gruppe af stoffer) og at bruge en allokeringsfaktor på 20%. Dette vil sige, at der gøres plads til udsættelse for ftalater fra andre kilder end FKM, eksempelvis forbrugerprodukter.

Der forventes samme anvendelser og restriktioner ift. FKM til engangsbrug, babymad og fede fødevarer som før.

Status for genanvendt plast

Der er fortsat ikke givet nogen EU-godkendelser af processer til genanvendelse af plast til fødevarekontakt. Indtil der er givet EU-godkendelser af genanvendelsesprocesser, er det rammeforordning 1935/2004 og plastforordning 10/2011 der gælder for FKM af genanvendt plast. Fødevarestyrelsen anbefaler, at man bruger genvundet PET (rPET) fra EFSA vurderede processer.

 

20240606 DSC00509
Fødevarechef
Tine Skriver

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.