Et gavekort er som udgangspunkt gyldigt i tre år. En eventuel begrænset gyldighedsperiode skal være velbegrundet og må ikke være urimelig kort. En tidsbegrænsning på under 1 år vil formentlig være for kort. Det samme gælder for tilgodebeviser.

Nogle hoteller mv. udsteder gavekort på noget ganske bestemt, f.eks. et weekendophold til en bestemt værdi. Der kan godt være en forholdsvis kort frist, f.eks. seks måneder, men gavekortet som betalingsmiddel skal fortsat være gyldigt. Hvis gæsten ikke får brugt gavekortet inden en eventuel udløbsdato, kan man forlange, at gæsten betaler ekstra, hvis prisen i mellemtiden er steget.

Man skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for såkaldte elektroniske gavekort. Er der tale om et elektronisk gavekort har man krav på at få værdien af gavekortet udbetalt i gavekortets gyldighedsperiode og i op til et år efter, at gavekortet er udløbet.

Et gavekort er elektronisk, hvis det fx kan bruges på nettet. Fysiske gavekort er elektroniske, hvis kortet kan aflæses elektronisk. Det kan eksempelvis være et kort med chip, magnetstribe, stregkode eller anden kode til elektronisk aflæsning eller indtastning fx på nettet. Du kan læse mere om reglerne vedr. gavekort, herunder elektroniske gavekort her.


Moms på gavekort

Fra den 1. juli 2019 blev der indført fælles EU-retslige regler om den momsmæssige behandling af gavekort (vouchers), der betyder, at man fremover – i meget videre omfang end i dag – skal afregne moms på det tidspunkt, hvor et gavekort sælges og ikke – som i dag - på det tidspunkt, hvor gavekortet indløses.
Regelændringen indebærer også, at der fremover vil blive afregnet moms på gavekort, som ikke indløses. Reglerne om gavekort indarbejdes i momsloven, og lovforslaget med bemærkninger mv. kan i sin helhed ses her.

Er du medlem af HORESTA kan læse mere om regelændringen


 

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]