Den daglige drift af en virksomhed skal ledes af næringsbrevsindehaveren selv eller en bestyrer.

Driver en virksomhed flere forretningssteder, må kun et af disse ledes af næringsbrevsindehaveren. Der skal derfor ansættes en bestyrelse for hvert af de overskydende forretningssteder.

Såfremt næringsbrevsindehaveren er et selskab eller en forening, skal der ansættes en bestyrer.

Bestyreren skal opfylde de samme betingelser som næringsbrevsindehaveren, dog ikke nogen økonomiske krav.

Bestyrerens navn mv. skal meddeles til politimesteren ved forretningsstedet. Hvis der er tilknyttet alkoholbevilling til virksomheden, skal bestyreren godkendes af bevillingsnævnet/kommunalbestyrelsen.

Kaare-1920x1280.jpg
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Download for medlemmer
Ansøgninger

Her finder du alle de forskellige ansøgninger til alkoholbevillinger, godkendelser, fornyelser og tilladelser.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.