Alkoholreklame er omfattet af de almindelige regler i markedsføringsloven, herunder særligt reglen i markedsføringslovens § 3 om god markedsføringsskik samt reglen i § 11, stk. 2, om forbud mod at reklamer indeholder omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol. Det er Forbrugerombudsmanden som håndhæver reglerne og kan rejse sager omkring overtrædelse af reglerne.

For at sikre reglernes overholdelse og for at gøre det mere klart for virksomhederne, hvordan og hvor langt man kan gå, når der reklameres for alkohol, har en række branche- og erhvervsorganisationer i samråd med Forbrugerombudsmanden fastsat nogle retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Retningslinjerne administreres af Alkoholreklamenævnet, der består af repræsentanter for disse branche- og erhvervsorganisationer. Nævnet kan udtale kritik af virksomheder, som overtræder retningslinjerne, og kan, hvis den pågældende virksomhed ikke følger Nævnets kritik, overlade sagen til Forbrugerombudsmanden, som kan rejse tiltale om overtrædelse af Markedsføringsloven.

I 2008 indgik Alkoholreklamenævnet og Forbrugerombudsmanden en sagsbehandlingsaftale om gensidig orientering og prioritering af sager. Se aftalen i boksen til højre.

HORESTA er repræsenteret i Alkoholreklamenævnet. Du kan læse mere om Alkoholreklamenævnet på Nævnets hjemmeside.

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen