Det er dyrt at få et barn. Men for selvstændige har det været ekstra dyrt, fordi barselsdagpenge har været den eneste indtægt under barslen. Derfor blev selvstændige sidste år omfattet af Barsel.dk, så de har mulighed for at få udbetalt en månedlig kompensation til deres personlige NemKonto.

Den økonomiske hjælp under barsel betyder, at det bliver nemmere at være selvstændig og stifte familie på samme tid.

Det er ikke kun kommende forældre, der skal betale bidrag til Barsel.dk. Folketinget har vedtaget, at alle selvstændige, der opfylder en række betingelser, skal bidrage til Barsel.dk. Det gælder også selvom indtægten som selvstændig stammer fra eksempelvis udlejning af bolig eller royalties.

Du kan læse mere om barsel til selvstændige, fx om beregningen af dit resultat som selvstændig, på www.virk.dk/barseldk-bidrag

Særlig beskyttelse

Læs om særlig beskyttelse mod opsigelse af medarbejdere i forbindelse med graviditet og barsel.

Log ind