Skal virksomheder kunne kræves at etablere et handicaptoilet, selvom de hverken giver mening for virksomheden eller brugerne? DRC og HORESTA henvendte sig i april til Trafik-, Bygge- og Boligministeriet med opfordring om at overveje en ændring af en bekendtgørelse, der i dag er uhensigtsmæssigt udformet i forhold til virksomheder beliggende i blandet byggeri, skriver DRC.

For mange restaurationsvirksomheder betyder bekendtgørelsen, at der i nogle tilfælde fastsættes krav om en etablering af handicaptoiletter i situationer, hvor det, hverken for potentielle brugere eller for virksomheden, giver mening at etablere disse toiletter, og hvor etableringen i øvrigt vil medføre uforholdsmæssigt høje omkostninger for den enkelte virksomhed.

I et svar fra Trafik-, Bygge- og Boligminister Kaare Dybvad Bek fremgår følgende:

”Jeg kan følge de dilemmaer, I nævner, og det er vigtigt for mig at få undersøgt, om reglerne er hensigtsmæssigt udformet. Jeg vil derfor bede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at inddrage jer og øvrige relevante interessenter til et eftersyn af bekendtgørelsen. På baggrund af eftersynet vil jeg tage stilling til, om der er behov for at justere reglerne”.

Har du fået læst?

Turismens Vækstråd: Bæredygtig turisme sker i fællesskab

Regeringen har høje ambitioner for den grønne omstilling i Danmark. I 2030 skal vi have nedbragt CO2-udledningen med 70 pct. Men hvordan får vi sikret en bæredygtig turismedagsorden, således at det bliver en fordel og ikke bliver en økonomisk byrde for det danske turisme- og oplevelseserhverv at bidrage til den grønne omstilling?

Beskyldning: Airbnb er gift for boligmarkedet

Huslejerne er rekordhøje, mens der kun bliver bygget nyt i beskedent omfang. I mange slesvig-holstenske regioner er boligmarkedet ekstremt anspændt. Samtidig eksploderer aktiviteterne med udlejningsplatforme som Airbnb, Wimdu eller 9flats, hvor private tilbyder udlejning af ferieboliger som alternativ til hoteller, skriver Jydske Vestkysten.

HORESTA diskuterede erhvervets mærkesager med medlemmer af Europa-Parlamentet

En stor del af erhvervets rammevilkår afgøres ved den politik, der kommer fra Christiansborg, men indflydelsen fra Europa-Parlamentet og Bruxelles er også af afgørende betydning for hotellerne og restauranternes virke. Derfor er HORESTA en del af den fælleseuropæiske hotel- og restaurantorganisation, HOTREC, hvor HORESTAs formand Jens Zimmer Christensen også sidder for bordenden.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne