Skal virksomheder kunne kræves at etablere et handicaptoilet, selvom de hverken giver mening for virksomheden eller brugerne? DRC og HORESTA henvendte sig i april til Trafik-, Bygge- og Boligministeriet med opfordring om at overveje en ændring af en bekendtgørelse, der i dag er uhensigtsmæssigt udformet i forhold til virksomheder beliggende i blandet byggeri, skriver DRC.

For mange restaurationsvirksomheder betyder bekendtgørelsen, at der i nogle tilfælde fastsættes krav om en etablering af handicaptoiletter i situationer, hvor det, hverken for potentielle brugere eller for virksomheden, giver mening at etablere disse toiletter, og hvor etableringen i øvrigt vil medføre uforholdsmæssigt høje omkostninger for den enkelte virksomhed.

I et svar fra Trafik-, Bygge- og Boligminister Kaare Dybvad Bek fremgår følgende:

”Jeg kan følge de dilemmaer, I nævner, og det er vigtigt for mig at få undersøgt, om reglerne er hensigtsmæssigt udformet. Jeg vil derfor bede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at inddrage jer og øvrige relevante interessenter til et eftersyn af bekendtgørelsen. På baggrund af eftersynet vil jeg tage stilling til, om der er behov for at justere reglerne”.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne