HORESTA har knapt 2.000 medlemmer og repræsenterer nogle af de vigtigste væksterhverv i Danmark.

Derudover varetager vi sekretariater for en række foreninger i turisme- og oplevelsesindustrien, herunder Foreningen af Forlystelsesparker, Turismens Vækstråd, Green Key og Bocuse d'Or.

Vores medlemmer beskæftiger en stor del af de i alt 114.000, som arbejder i hotel- og restauranthvervet.

Gennem mange år har vi opbygget en helt unik viden og ekspertise om branchen. Det betyder, at vi kan rådgive vores medlemmer meget specifikt inden for alt fra arbejdsret og erhvervsjura til driftsøkonomi, fødevarer og uddannelse.

Samtidig er vi den ideelle sparringspartner, som konstant arbejder for at styrke forretningen og gøre dagligdagen nemmere for vores mange medlemmer.

HORESTA sikrer desuden politisk indflydelse og gennemslagskraft for turist- og oplevelseserhvervet. Gennem HORESTA kan erhvervet tale med én stemme over for politikerne og med langt større effekt påvirke den politiske dagsorden og den praktiske udformning af lovgivningen.

HORESTA tilbyder mulighed for at skræddersy medlemskabet efter behov.

Vores medlemmer kan vælge mellem et branche-, arbejdsgiver- og full-service -medlemskab.

Du kan læse mere om fordelene ved at være medlem af HORESTA under MEDLEMSFORDELE

Organisationens struktur

HORESTAs øverste organ er repræsentantskabet.


Repræsentantskabet består af indtil 35 medlemsrepræsentanter og er sammensat af bestyrelsen, 20 repræsentanter fra gruppeforeninger/ledere fra medlemsvirksomheder samt regionsformændene. Repræsentantskabet mødes ordinært to gange årligt. Repræsentantskabet fastlægger rammerne for det arbejde, HORESTA skal udføre og udformer HORESTAs overordnede mål og politik på alle vigtige områder for erhvervet.

Repræsentantskabet udpeger desuden HORESTAs bestyrelse, udvalgsmedlemmer m.v. Repræsentantskabets sammensætning er beskrevet i vedtægterne.


HORESTAs bestyrelse består af 9 medlemmer. De behandler spørgsmål af løbende karakter og har overfor repræsentantskabet ansvaret for HORESTAs virksomhed. Det er også bestyrelsen, der har ansvaret for at fremlægge de budgetter og regnskaber, som efterfølgende skal godkendes af repræsentantskabet.


HORESTAs struktur sikrer for det første, at alle medlemmers interesser - uanset virksomhedstype, geografisk placering eller størrelse - varetages på kryds og tværs i den demokratiske proces.

For det andet sikrer strukturen en meget tæt og helt afgørende kontakt mellem medlemmerne, og endelig sikrer den, at alle interesser – segmenter, virksomhedstype, geografisk placering - er repræsenteret både i repræsentantskabet og i bestyrelsen.

 

Gruppeforeninger

Gruppeforeningerne består af medlemmer med ensartede kommercielle og faglige interesser. Der er altså tale om en slags fagligt/kommercielle netværk, hvor det som oftest er de respektive virksomheders fællestræk, som binder virksomhederne sammen.

De tyve gruppeforeninger/koncerner som repræsenterer de største kontingentbidrag i foregående kalenderår tilbydes plads i repræsentantskabet for det efterfølgende år.

Du kan finde de tyve gruppeforeninger/koncerner under repræsentantskabets sammensætning for hhv. HORESTA Branche og HORESTA Arbejdsgiver.

HORESTA Natteliv

I HORESTA Natteliv arbejder vi for at forbedre vilkårene for de virksomheder, som driver forretning i det danske natteliv. HORESTA Natteliv er talerør for restauranter, barer, diskoteker, spillesteder m.m.

Bestyrelse i HORESTA Natteliv
Lars Børsting (formand) – Næstved City
Finn Byrholt Hansen – Retro
Lasse Wiwe – Nordgruppen

Vi er i dialog med politikerne på Christiansborg og arbejder på vegne af medlemmerne. Det indebærer blandt andet:

  • En moderne og fleksibel restaurationslov med udgangspunkt i virksomhedernes forhold.
  • Større tryghed i nattelivet for gæsterne og nattelivets personale.
  • Et stærkere dansk politi, der kan håndtere væksten af gæster i nattelivet. 
  • Bedre adgang til arbejdskraft for restaurationserhvervet.
  • Fokus på lukkeloven, hvor der sælges alkohol i døgnåbne detailforretninger.


Vi samarbejder tæt med kommunerne og lokale myndigheder for at forbedre forholdene for det enkelte medlem af HORESTA Natteliv. Det indebærer blandt andet:

  • Bedre renhold af byerne og bedre offentlige faciliteter for byens gæster.
  • Et ansvarligt natteliv for unge mennesker, hvor aldersgrænser overholdes og alle har adgang til et trygt miljø. 
  • Tæt samarbejde med politiet om faktiske forhold i nattelivet – med særlig fokus på kriminalitet.
  • Fagligt stærke bevillingsnævn, der sikrer bevillinger tildeles ansvarlige virksomheder.
  • Forebyggelse af diskrimination i nattelivet gennem initiativer i tæt koordination mellem politi, virksomheder, kommune og borgere.


Er du interesseret i at blive medlem eller vil du bare høre mere om foreningen, kan du kontakte medlemschef Nadeem Wasi.

DOWNLOAD
VEDTÆGTER

 

 

CALLCENTER FOR MEDLEMMER

Callcenter til juridisk rådgivning

HORESTA har etableret et Juridisk Callcenter med udvidet åbningstid på alle hverdage fra kl. 8.30 – 16.00.

Her kan medlemmer kontakte vores jurister og få hjælp til alt inden for det ansættelsesretlige område. 

Vores callcenter kan kontaktes direkte på

Tlf. +45 35 24 80 40 eller

pr. mail på [email protected].

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne