Hotel-, restaurations- og turismeerhvervet er et væksterhverv i hele Danmark og potentialet er kæmpestort. For at kunne indfri potentialet kræver det dog, at vi styrker turismeerhvervets rammevilkår og forhold, så vores virksomheder i hele landet kan blomstre og skabe flere jobs og mere vækst.

Derfor foreslår HORESTA, at reglerne for skiltning langs motorveje og mindre omfartsveje lempes. På den måde vil nye erhvervs- og industriområder blive udviklet og skabe handel og vækst i hele Danmark.

I dag er det svært at få en tilladelse til at opsætte reklamesøjler eller pyloner langs motorvejene og de mindre omfartsveje i forbindelse med fx udbygning af nye erhvervs-og industriområder.

”Når der bliver udstykket grunde til erhvervs- og industriområder, er det helt afgørende for virksomhederne, at de kan få lov til at synliggøre deres tilstedeværelse for de forbipasserende. Udviklingen af områderne går i stå, hvis virksomhederne ikke må reklamere, og det hæmmer investeringslysten og beskæftigelsen i erhvervs- og industriområderne,” siger vice adm. direktør i HORESTA, Jeppe Møller-Herskind.

Som det er nu begrunder Vejdirektoratet afslagene for opsætning af reklamesøjler på grund af Naturbeskyttelseslovens paragraf 21, der forbyder opsætning af skilte i det åbne land.

Dette skyldes, at kommunernes nye erhvervs- og industriområder, ifølge Vejdirektoratet, anses som naturområder, så længe der ikke er etableret virksomheder på alle grundene i områderne. Virksomheder bliver dog som regel væk, hvis de ikke får lov at synliggøre deres tilstedeværelse.

Forslaget er en del af HORESTA’s politiske udspil ”Turisme skaber liv i landdistrikterne” – du kan læse hele udspillet her.

Log ind