Vi oplever desværre, at virksomheder har udfordringer i forhold til at udbetale løn til udenlandske medarbejdere på en dansk bankkonto. Det er et problem, da det er påkrævet udenlandske medarbejdere at have en dansk bankkonto for at kunne bevare deres danske arbejdstilladelse. Men ofte får medarbejderne enten afslag på oprettelse af en bankkonto eller oplever, at sagsbehandlingstiden er for lang.

Problemet er, at hvis virksomhederne ikke kan indbetale løn for arbejde udført i mere end 90 dage i Danmark, er betingelserne for arbejdstilladelsen ikke opfyldt. Som konsekvens heraf risikerer medarbejderen at få inddraget sin arbejdstilladelse, og virksomheden kan få en bøde for brug af ulovlig udenlandsk arbejdskraft.

Derfor anbefaler HORESTA, at virksomheder fremover er opmærksomme på, at deres medarbejdere alene har brug for en basal betalingskonto således, at virksomhederne kan udbetale løn. Her kan det være en god idé at fremhæve overfor bankerne, at det udelukkende er en basal betalingskonto, medarbejderne søger om.

Ifølge lovgivning har bankerne nemlig pligt til, inden for 10 dage, enten at åbne en basal betalingskonto eller meddele afslag herpå. Denne regel gælder kun ved en såkaldt basal bankkonto, som giver ret til at hæve og indsætte kontanter, gennemføre betalinger og modtage penge.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte HORESTAs juridiske callcenter på 3524 8040 eller [email protected]

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind