Danmarks Statistik har offentliggjort overnatningstal for august måned. Dermed har vi nu et billede på,  hvordan hotelbranchen kom igennem sommeren. Og det viser sig, at der er store regionale forskelle.

I august måned oplevede hovedstadsregionen nemlig en fremgang på 5 procent flere overnatninger end sidste år, mens de øvrige regioner landede på fald på mellem 3 og 11 procent. Gjort op i antal overnatninger var der på landsplan 76.000 færre danske overnatninger sammenlignet med august sidste år mens 70.000 flere udenlandske turister lagde vejen fordi Danmark. Her er det især turister fra Frankrig, Storbritannien, Tyskland og USA, der driver fremgangen, mens der har været markante fald i overnatningerne fra Sverige og Norge.

Sammenlignet med august måned i 2019 har hotellerne  haft 20 procent flere danske og 10 procent flere udenlandske overnatninger.

Som helhed resulterede sommermånederne i år (juni, juli og august) i et fald på i alt 176.000 overnatninger sammenlignet med sidste år. Også her adskiller hotellerne i hovedstadsregionen sig fra resten af landet med en fremgang på 3,8 procent, mens de øvrige regioner har oplevet fald på mellem 8 og 13,1 procent sammenlignet med sommeren 2022. 

"Faldet i antal overnatninger sammenlignet med 2022 er ikke så overraskende. Sidste år bar præg af en enorm opsparet oplevelses- og rejselyst efter corona, og den lyst er så småt begyndt at normalisere sig. Det mærker hotellerne selvfølgelig, og særligt dem uden for hovedsatadsområdet. Hoteller uden for hovedstanden har i mange år nydt godt af de mange svenske og norske turister, som de i år har måttet kigge langt efter. Det er også en tendens, vi ser i vores medlemsundersøgelse for hoteller, så tallene stemmer godt overens med det billede, vi havde i forvejen," siger Pia E. Voss, der adm. direktør i HORESTA.

Log ind