Der er netop blevet fremsat et lovforslag om en ændring af arbejdstidsloven. Lovændringen sker på baggrund af en række EU-domme, som giver anledning til, at den danske lovgivning om arbejdstid revideres.

Derfor inviterer HORESTA til et webinar den 28. november klokken 10:00 om lovændringen, så du hurtigt kan få et overblik over, hvad der kommer til at betyde for jeres virksomhed.  

Loven træder forventeligt i kraft den 1. juli 2024. Med loven indføres en pligt for arbejdsgiveren til at indføre et system, hvor medarbejderne registrerer arbejdstiden. Arbejdsgiveren bestemmer, hvilket tidsregistreringssystem, som anvendes, men systemet skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt.

Medarbejderen skal have adgang til egne registreringer af den daglige arbejdstid, og arbejdsgiveren skal opbevare de registrerede oplysninger i fem år.

Hvis arbejdsgiveren ikke har indført et system for registrering af arbejdstid, vil det kunne tillægges processuel skadevirkning i en evt. sag. De eksisterende regler om godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidsreglerne gælder fortsat.

Loven giver mulighed for, at arbejdsgiveren kan undtage visse typer af medarbejdere for registreringspligten hvis:

  • arbejdstidens længde, som følge af særlige træk ved det udførte arbejde, ikke måles og/eller fastsættes på forhånd
  • medarbejderen kan træffe selvstændige beslutninger om arbejdstiden
  • medarbejderen har ledelsesmæssige funktioner

Hvis medarbejderen undtages fra registreringen, skal det fremgå af ansættelseskontrakten, at lovens regler om arbejdstid, pauser ved arbejde over seks timer samt ugentlig hviletid ikke anvendes.

Du kan tilmelde dig her

Webinaret bliver afholdt af overenskomstchef, Karina Lindewald og juridisk konsulent, Vivi Lambert.

KarinaLindewald.jpg
Overenskomstchef, advokat
Karina Lindewald

Vivi Nedergaard Lambert
Advokatfuldmægtig
Vivi Nedergaard Lambert

Log ind