Folketinget vedtog den 28. februar et lovforslag, der afskaffer Store bededag som helligdag. Dermed får vi næste år én ekstra arbejdsdag.

Loven træder i kraft den 1. januar 2024 og får betydning for reglerne om løn- og ansættelsesvilkår ved helligdage, som er aftalt i blandt andet ansættelsesaftaler og overenskomster.

Hvis medarbejdernes arbejdstid øges, skal medarbejdere med fast månedsløn kompenseres med et tillæg på 0,45 procent af årslønnen.

Dermed vil for eksempel funktionærer, som ikke også er omfattet af overenskomst, være berettiget til tillægget pr. 1. januar 2024.

Medarbejdere omfattet af overenskomsten mellem HORESTA og 3F får ikke øget deres arbejdstid og er derfor ikke berettiget til tillægget.

Det er ikke muligt at tage højde for det kommende løntillæg ved eventuelle lønforhandlinger før 1. januar 2024, da tillægget reguleres selvstændigt pr. 1. januar 2024.

Tillægget optjenes løbende og afregnes to gange årligt sammen med lønnen for maj og august og følger dermed udbetalingstidspunktet for ferietillæg i henhold til ferielovens regler. Arbejdsgiver kan dog vælge at udbetale løbende samtidig med lønudbetalingen.

Ved lønmodtagerens fratræden afregnes tillægget forholdsmæssigt.

Hvis du vil sikre dig et overblik over, hvad de nye regler kommer til at betyde for dig, kan du tilmelde dig HORESTAs webinar den 26. september 2023 klokken 10:00 -11:00 her.

Webinaret bliver afholdt af overenskomstchef, Karina Lindewald og juridisk konsulent, Vivi Lambert.

Log ind