Skal din virksomheds talent til Euro Skills i 2023? Måske drømmer medarbejderen om at videreuddanne sig i Danmark eller udlandet? Så kan de nu søge Dansk Arbejdsgiverforenings Uddannelsespris, der giver ham eller hende økonomisk tilskud til at forvandle drømme til virkelighed.

Det er Arbejdsgiverforeningens Jubilæumsfond uddeler DA’s Uddannelsespris.

Hvem kan søge?

For at komme i betragtning skal man være lærling eller elev på en erhvervsuddannelse og have en læreplads. Personen kan også være færdiguddannet faglært.

Prisen giver økonomisk støtte til videreuddannelse, kompetenceudvikling og dygtiggørelse.

For at få økonomisk støtte fra Arbejdsgiverforeningens Jubilæumsfond gælder overordnet tre krav:

  • Ansøgeren skal indgå i et ansættelsesforhold hos en virksomhed, f.eks. som lærling/elev, eller være ansat med en afsluttet erhvervsuddannelse
  • Ansøgeren skal have relevant erhvervserfaring (for eksempel gennem en læreplads)
  • Ansøgere, der alene har en gymnasieuddannelse, eller er i gang med en videregående uddannelse kan ikke modtage støtte

Det støtter prisen

Det økonomiske tilskud kan for eksempel bruges til deltagelse ved Skills mv. Der er også givet støtte til videreuddannelse i Danmark eller i udlandet. Ansøgeren kan søge om tilskud til rejser og ophold i udlandet, hvor formålet er at studere arbejdsmetoder, ledelsesmetoder eller tekniske og forretningsmæssige forhold for det private erhvervsliv.

Det er også muligt at søge tilskud, der kan gøre det muligt for ansøgeren at arbejde i udlandet.

Ansøgning og anbefaling

Det er vigtigt, at talentet selv udfylder og sender ansøgningen. Download ansøgningsblanketten her.

Personen skal også vedlægge et budget. Man finder en budgetblanket her. Der er ikke noget minimum- eller maksimumbeløb for, hvor meget du kan søge, men DA forbeholder os retten til at støtte med mindre end det ansøgte beløb.

DA ser desuden gerne, at ansøgeren vedlægger en anbefaling fra den virksomhed, hvor de er ansat og/eller lærling. Virksomheder må også gerne inspirere talenter til at skrive ansøgningen.

Hvis du som arbejdsgiver vil give en medarbejder en anbefaling med på vejen, kan du udfylde indstillingsblanketten. Download den her.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen sendes til [email protected] senest fredag den 10. marts 2023.

Modtagere af uddannelsesprisen får besked senest fredag den 17. marts 2023.

Prisoverrækkelsen

Hvis du bliver tildelt uddannelsesprisen og økonomisk støtte, vil overrækkelsen finde sted ved en reception torsdag den 13. april kl. 15.00-17.00 i Dansk Arbejdsgiverforenings lokaler på Vester Voldgade 113, 1552 København.

Læs mere her.

Log ind