Arbejdsretten har i en ny dom slået fast, at arbejdsgiver kan standse lønnen, hvis en medarbejder under en fritstilling tager arbejde hos en konkurrerende virksomhed.

Sagen handlede om en ufaglært servicemedarbejder i et rengøringsfirma, der var blevet opsagt og fritstillet grundet arbejdsmangel. Servicemedarbejderen havde et opsigelsesvarsel på 4 måneder. I opsigelsesbrevet havde virksomheden skrevet, at lønnen ville blive standset øjeblikkeligt, hvis medarbejderen i opsigelsesperioden tog arbejde hos en af virksomhedens konkurrenter. Medarbejderen fik ikke andet arbejde og fik derfor fuld løn fra virksomheden i hele opsigelsesperioden.

Medarbejderens fagforening mente, at det var i strid med ledelsesretten at pålægge en ufaglært medarbejder, som ikke havde særlig viden, ikke at tage arbejde hos en konkurrent.

Arbejdsretten frifandt virksomheden og udtalte, at det at tage arbejde hos en af virksomhedens konkurrenter vil være et udtryk for illoyalitet fra medarbejderens side, og derved kunne begrunde standsning af lønnen. Dette krav gælder også, når medarbejderen er fritstillet.

Jurist i HORESTA Vivi Nedergaard Lambert udtaler:

 ”Vi betragter det her som en principiel afgørelse, der sikrer medarbejderens loyalitet under en fritstillelse. Det er vigtigt at få slået fast, at loyalitetsforpligtelsen også gælder i forhold til, om medarbejderen kan tage arbejde hos en konkurrent, og at medarbejderen ikke behøver at have en særlig viden for at være omfattet.”

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende opsigelse og fritstilling ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Vivi Nedergaard Lambert
Advokatfuldmægtig
Vivi Nedergaard Lambert

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind