Nogle små selvstændige erhvervsdrivende har stadig meget begrænsede muligheder for at åbne en erhvervskonto i banken. Det medfører store frustrationer blandt især spilbranchen og i virksomheder, der har opstillet spilautomater, som udbetaler kontante gevinster. Uden en erhvervskonto er det nemlig ikke muligt at indberette spilafgiften til SKAT, hvilket kan medføre, at virksomheden må lukke.

“Vi har længe gjort opmærksom på problemet og synes, det er fuldstændig urimeligt, at de her erhvervsdrivende, som bidrager med over 500 millioner kr. til den danske vældfærd, ikke har mulighed for at åbne en basal erhvervskonto. Vi har et meget stort ønske om at tingene bliver ændret, så de politiske beslutninger ikke får uhensigtsmæssige konsekvenser,” siger Martin Gertz Andersen, der er politisk chefkonsulent for HORESTA.

I vinteren 2021 blev der arbejdet på et lovforslag om retten til en basal erhvervskonto, men det blev udskudt på grund af folketingsvalget.

HORESTA fulgte i januar op på et møde med erhvervsminister Morten Bødskov og har efterfølgende skrevet et brev til ministeren for at udtrykke vigtigheden af, arbejdet genoptages, da flere virksomheder risikerer at miste deres spillicens, hvis der ikke snart findes en holdbar løsning.

HORESTA vil gøre fritidsjobs mere tilgængelige

Det skal være nemmere for de danske virksomheder at tiltrække helt unge medarbejdere, og samtidig skal de i fremtiden kunne varetage flere opgaver. Det mener HORESTA, som kommer med en række opfordringer til regeringen i et nyt politisk udspil.

HORESTA: Sådan får vi flere unge i fritidsjob

Regeringen har bebudet, at den vil præsentere et udspil til, hvordan vi får flere unge til at tage et fritidsjob. Derfor har HORESTA udarbejdet 7 konkrete forslag til, hvordan det kan gøres.

Log ind