Når hotel- og restauranterhvervet skal have indflydelse på EU’s politik, så sker det gennem den fælleseuropæiske hotel- og restaurantorganisation, HOTREC, hvor HORESTA er den danske organisation, der sidder med ved bordet.

HOTREC har de seneste dage afholdt generalforsamling i Stockholm, og her blev HORESTAs advokat, Johanne Hansted valgt til Sectoral Social Dialogue, som er det forum, der varetager branchens interesser, når det kommer til medarbejderforhold og arbejdsret.

(artiklen fortsætter under billedet)

HORESTAs adm. direktør, Pia E. Voss, glæder sig over den danske repræsentation.

”Et kæmpe tillykke skal lyde til Johanne! Det er utrolig vigtigt for vores branche, at vi kommer endnu tættere på processerne i EU-systemet. Mere og mere af den danske lovgivning på det ansættelsesretlige område er enten direkte udformet i EU eller stærkt inspireret af EU-regler. Der er ingen tvivl om, at HOTREC’s bredde og gennemslagskraft er det stærkeste værktøj, når vi skal tale branchens sag og sikre fornuftige regler,” siger Pia E. Voss.

Organisationen foretog også et formandsskifte ved generalforsamlingen. HORESTAs tidligere formand, Jens Zimmer Christensen, stopper efter seks år i bestyrelsen og fire år som præsident for HOTREC. Jens Zimmer Christensen startede sit arbejde i HOTREC i 2002, og på formandsposten erstattes han med virkning pr. 1. januar 2023 af Alexandria Vassilikos fra Grækenland.

HORESTA advarer om henvendelser vedr. varemærkebeskyttelse

HORESTA har fået et par henvendelser fra medlemmer, som har fået et brev eller en e-mail fra en virksomhed, som kalder sig IPR Protection. Af brevet/mailen fremgår det, at en anden virksomhed via IPR Protection har ansøgt om at få varemærke(navne)beskyttet samme navn som den virksomhed, som er modtager af brevet/mailen fra IPR Protection.

Log ind