Socialdemokratiets udspil om ekstraordinære lønstigninger til udvalgte grupper i den offentlige sektor er et bekymrende skridt i en helt forkert retning. Det mener HORESTA, som ser flere store og principielle udfordringer i udspillet.

”Det er et meget problematisk forslag, som på flere niveauer vil skade den private sektor og samtidig udfordrere et meget stærkt princip om, at lønudviklingen her i Danmark aftales mellem arbejdsgivere og lønmodtagere,” siger HORESTAs politiske direktør, Kristian Nørgaard, til blandt andre DR Radioavisen.

Han påpeger, at højere lønninger i den offentlige sektor kan gøre det endnu sværere for den private sektor at skaffe arbejdskraft i fremtiden. Samtidig kan det få som konsekvens, at lønpresset på erhvervslivet bliver endnu større, end det er i forvejen.

”Det her er det sidste, vi har brug for i den private sektor. Vi kæmper med mangel på arbejdskraft i en grad, så det skader væksten. I hotel- og restauranterhvervet har langt de fleste virksomheder oplevet at måtte sige nej til ordrer, fordi de ikke har arbejdskraft nok. Nu bliver de udfordret yderligere i en situation, hvor regeringen i stedet burde bruge kræfterne på at sikre tilstrækkelig arbejdskraft”, siger Kristian Nørgaard.

Han påpeger samtidig, at den statslige indblanding i løndannelsen vil skrævvride en afgørende balance mellem den offentlige og private sektor.

”En regering bør bakke op den danske model i stedet for at skade den. Det er et grundlæggende princip i Danmark, at lønningerne i aftales mellem arbejdsmarkedets parter. Det bryder man med nu, og det er meget problematisk. Samtidig er der brug for et langt større fokus på, at det rent faktisk er i den private sektor, at velstanden skabes. Den velstand, der er afgørende for fremtidens velfærd”.

Log ind