Grundet de ekstraordinære prisstigninger på benzin har Skatterådet valgt at hæve den skattefrie befordringsgodtgørelse med 19 øre, så befordringsgodtgørelsen for de første 20.000 km nu er 3,70 kr. per km, og godtgørelsen for kørsel over 20.000 km er 2,17 kr. per km. De nye satser skal bruges fra 1. maj 2022.

Befordringsgodtgørelse kan udbetales af virksomheden til medarbejder, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, og du har som virksomhed pligt til at føre kontrol med, at kørslen er erhvervsmæssig.

Også befordringsfradraget er steget, så medarbejdere kan få fradrag for kørsel mellem hjem og arbejdsplads. Fradraget for kørsel mellem 25-120 km er 2,16 kr. per km, og for kørsel over 120 km er fradraget 1,08 kr. per km.  Modsat befordringsgodtgørelsen, hvor satsændringen først er trådt i kraft 1. maj 2022, gælder de nye satser for befordringsfradrag med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2022.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende befordring generelt ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter tlf. 35 24 80 40.

Log ind