Med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug har Landbrug & Fødevarer i en ny, stor undersøgelse spurgt ind til behov og valgkriterier blandt beslutningstagere i offentlig og privat foodservice og sat fokus på deres arbejde med bæredygtighed og økologi.

Resultaterne viser, at mange deltagere giver udtryk for at have fokus på bæredygtighed i deres arbejde, men deres fortolkninger af, hvad bæredygtighed er, og deres måde at arbejde med bæredygtighed på, kan være meget forskellig. Dog er mange enige om, at det bl.a. hænger sammen med at bruge lokale råvarer, hvor man både kan reducere transporten af fødevarer og samtidig være med til at bakke op om lokale leverandører, der bringer liv og arbejdspladser til det område, hvor de også selv er placeret.

Økologi er omvendt nemt for mange at arbejde med, og særligt aktører i den offentlige sektor har ofte økologi på listen over deres vigtigste valgkriterier. Der opstår dog især friktion, hvis man ikke oplever at kunne købe økologiske råvarer lokalt. Her kan nogle føle sig tvunget af fx indkøbsaftaler eller udefra fastsatte målsætninger til at vælge udenlandsk produceret økologi, mens andre i en sådan situation prioriterer lokale leverandører, selv om det så ikke er økologiske råvarer.

”Økologi er meget håndgribeligt, hvor bæredygtighed kan dække over flere ting. Fælles for de virksomheder, som jeg snakker med er, at de ønsker at gøre en forskel, og de forholder sig kritisk til både deres råvarer og drift i forhold til, hvordan de kan blive mere ansvarlige,” siger Tine Skriver.

Læs mere om analysen.

Log ind