NemID har siden den 21. juni været ramt af nedbrud, og Skattestyrelsen har nøje fuldt situationen i forhold til de problemer, det kunne give virksomhederne, der har oplysningsfrist i denne uge. De tekniske problemer med NemID, der for nogle gav anledning til udfordringer med at logge på blandt andet TastSelv, har været løst siden i søndags.

Skattestyrelsen har stor forståelse for den frustration, som driftsforstyrrelserne hos NETS har givet anledning til, men mener på baggrund af ovenstående ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for generelt at udsætte fristen for indsendelse af oplysningsskemaet.

Knap 76 pct. af virksomhederne havde allerede søndag den 26. juni indsendt deres oplysningsskema. Til sammenligning havde 66 procent indsendt oplysningsskemaet på samme tidspunkt i 2019 – det seneste normale år inden corona. I 2018 lå andelen på 76 procent og altså på samme niveau som i år.

For de virksomheder, der mangler, anser Skattestyrelsen oplysningerne som rettidigt givet frem til mandag den 4. juli inden kl. 9.00. Det står i skattekontrollovens § 13.

Det gælder dog ikke for de skattepligtige selskaber mv., der har frist for indgivelse af oplysninger inden den 1. juli kl. 09.00.

Hvis man alligevel oplever problemer, er man velkommen til at ringe til Skattestyrelsen på 72 22 18 18.

Julen nærmer sig – det samme gør momsfristen

December handler naturligt nok for mange om julen. Men for 156.000 virksomheder handler december også momsindberetninger og -betalinger. Momsfristen for virksomheder med kvartalsmoms er nemlig den 1. december.

Log ind