I turisme- og oplevelseserhvervet har virksomhederne stor erfaring - og også god succes - med at beskæftige medarbejdere med meget forskellig baggrund.

Alligevel ser HORESTAs juridiske rådgivere lige nu et stigende antal henvendelser fra medlemmer, der oplever udfordringer i forhold til nyansatte medarbejdere, der viser sig ikke at kunne varetage deres nye job. Det kan for eksempel give sig udslag i mange sygemeldinger eller udeblivelse fra vagter.

”Mangel på arbejdskraft er blandt de allerstørste udfordringer for mange virksomheder i branchen lige nu. Derfor er mange arbejdsgivere nødt til at vælge blandt de der søger, også selvom feltet ikke altid indeholder kandidater med optimale kompetencer. Udgangen kan derfor blive, at ansættelsesforholdet må ophøre, og virksomhederne må starte forfra.” fortæller Pia E. Voss, juridisk direktør i HORESTA.

I de nyeste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering er hotel- og restauranterhvervet den branche, som oftest må rekruttere forgæves eller besætte stillingerne med andre profiler end de ønskede.

Log ind