Hvornår er det egentlig tilladt at opsige en sygemeldt medarbejder? Det var omdrejningspunktet i en faglig voldgift.

Saglig opsigelse af syge medarbejder kræver oftest, at den kan begrundes i virksomhedens drift. Dette betyder for det meste, at virksomheden skal kunne begrunde opsigelsen af en syg medarbejder med, at sygdommen forsager sådanne driftsmæssige udfordringer, at opsigelsen dermed bliver saglig. Det kræver ofte et længere sygeforløb før, denne betingelse vurderes at være opfyldt.

Men i den faglige voldgift fandt opmanden, at betingelsen om saglighed var opnået, også selvom sygdomsperioden kun havde været kortvarig. Dette var begrundet i, at dommeren fandt det bevist, at medarbejderen ikke kunne vende tilbage til sin stilling pga. sin sygdom. Dette var understøttet dels af, at han i længere tid havde haft svært ved at passe sin stilling på grund af sygdommen. Medarbejderen havde givet udtryk for, at han kun kunne vende tilbage til sit nuværende arbejde, hvis han blev omplaceret, sammenholdt med at kommunen havde raskmeldt medarbejderen til det brede arbejdsmarked, og at medarbejderen selv var aktivt jobsøgende.

Der til kommer, at der forelå en mulighedserklæring på opsigelsestidspunktet, hvor lægen vurderede at på sigt kunne medarbejderen ”raskmeldes til andet arbejde, men ikke til [den] nuværende [stilling].”

Opmanden bemærkede i øvrigt, at arbejdsgiveren havde overvejet omplacering af medarbejderen, men at dette ikke var muligt på afskedigelsestidspunktet.

”Afgørelsen er konkret begrundet, men den illustrerer, at hvis der ikke er mulighed for, at medarbejderen kan vende tilbage, efter eventuelle skånehensyn er iagttaget, så er man ikke forpligtiget som arbejdsgiver til fortsat at have medarbejderen ansat. Afgørelsen viser også, at denne vurdering kan træffes tidligt i medarbejderen sygeforløb, hvis det står klart, at medarbejderen ikke kan vende tilbage til arbejdspladsen.” fortæller Birgitte Riisager, jurist i HORESTA.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende opsigelse under sygdom ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter tlf. 35 24 80 40

Birgitte M. Riisager
Advokatfuldmægtig
Birgitte Moustgaard Riisager

Log ind