Bliver jeres medarbejdere syge i forbindelse med deres ferie, er der forskel på, om medarbejderen er syg, inden ferien starter, eller sygdommen opstår under ferien.

1) Syg inden ferien starter

Hvis medarbejderen har sygemeldt sig, forinden ferien starter, har medarbejderen ikke pligt til at begynde ferien, idet sygdom er en feriehindring.

2) Syg under ferien

Hvis medarbejderen bliver syg under ferien, kan medarbejderen have krav på erstatningsferie, hvis en række betingelser er opfyldt:

  • Medarbejderen skal sygemelde sig til virksomheden. Sygedage tælles først med fra efter sygemeldingen, medmindre manglende sygemelding ikke kan bebrejdes medarbejderen (eks. medarbejderen er indlagt eller på anden måde forhindret).
  • Medarbejderen skal fremskaffe en lægeerklæring, som dokumenterer, at medarbejderen er syg. Medarbejderen skal selv betale lægeerklæringen.
  • De første 5 sygedage under ferien i et ferieår erstattes ikke (har medarbejderen ikke været hos virksomheden i hele ferieåret, reduceres sygedagene uden erstatningsmulighed forholdsmæssigt).

Feriedage efter raskmelding

Både for situation 1 og 2 beskrevet ovenfor gælder det, at bliver medarbejderen rask inden ferien er ovre, har medarbejderen ret til efter sin raskmelding at holde den resterende del af den planlagte ferie, hvis medarbejderen giver virksomheden besked herom. Ellers skal medarbejderen ved raskmelding møde på arbejde, og ferie afholdes på et andet tidspunkt.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende feriereglerne generelt ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Se også

Log ind