Bliver jeres medarbejdere syge i forbindelse med deres ferie, er der forskel på, om medarbejderen er syg, inden ferien starter, eller sygdommen opstår under ferien.

1) Syg inden ferien starter

Hvis medarbejderen har sygemeldt sig, forinden ferien starter, har medarbejderen ikke pligt til at begynde ferien, idet sygdom er en feriehindring.

2) Syg under ferien

Hvis medarbejderen bliver syg under ferien, kan medarbejderen have krav på erstatningsferie, hvis en række betingelser er opfyldt:

  • Medarbejderen skal sygemelde sig til virksomheden. Sygedage tælles først med fra efter sygemeldingen, medmindre manglende sygemelding ikke kan bebrejdes medarbejderen (eks. medarbejderen er indlagt eller på anden måde forhindret).
  • Medarbejderen skal fremskaffe en lægeerklæring, som dokumenterer, at medarbejderen er syg. Medarbejderen skal selv betale lægeerklæringen.
  • De første 5 sygedage under ferien i et ferieår erstattes ikke (har medarbejderen ikke været hos virksomheden i hele ferieåret, reduceres sygedagene uden erstatningsmulighed forholdsmæssigt).

Feriedage efter raskmelding

Både for situation 1 og 2 beskrevet ovenfor gælder det, at bliver medarbejderen rask inden ferien er ovre, har medarbejderen ret til efter sin raskmelding at holde den resterende del af den planlagte ferie, hvis medarbejderen giver virksomheden besked herom. Ellers skal medarbejderen ved raskmelding møde på arbejde, og ferie afholdes på et andet tidspunkt.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende feriereglerne generelt ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Se også

5 gode råd: Har du styr på de særlige regler for elever?

Når man ansætter en elev, så er der nogle forhold, der er anderledes end for øvrige medarbejdere. Der er for eksempel særlige regler for prøvetid, for opsigelse af aftalen, for løn og for pension. Vi har samlet fem gode råd til dig og din virksomhed.

Webinar: Nye krav på vej om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

EU vedtog i juni 2019 et direktiv om arbejdsvilkår. Direktivet fastsætter nye krav til ansættelsesbeviser samt en række nye rettigheder for medarbejderne. Lovforslaget er ikke endeligt vedtaget endnu, men den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

HORESTA inviterer nye elevsteder til webinar

Der følger et stort ansvar med at tage elever, og HORESTA vil gerne sikre sig, at alle virksomheder – også ikke-organiserede samt ikke-medlemmer – forstår, hvilke forpligtelser der følger med at byde elever velkommen til erhvervet.

Log ind