Ukrainere, der er udvandret efter 24. februar 2022, er som udgangspunkt omfattet af den særlov, der tidligere på året blev hastegennemført med henblik på at sikre et midlertidigt opholdsgrundlag – herunder retten til at arbejde - til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Det gælder også for denne gruppe, at der er ret til at arbejde i Danmark allerede fra det tidspunkt, hvor den potentielle medarbejder har ansøgt om opholdstilladelse efter særloven og har fået optaget fingeraftryk og ansigtsfoto (biometri). Retten gælder både fuldtidsstillinger, samt stillinger med færre timer.

Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI) har udarbejdet en informationsside om rekruttering af fordrevne ukrainere. Nederst kan du finde et link til siden, og i det følgende har vi gengivet det væsentligste indhold og betingelser.

Hvordan?

Hvis medarbejderen skal begynde ansættelsen allerede inden der er opnået opholdstilladelse, er det en betingelse, at det dokumenteres, at medarbejderen har fået foretaget biometri. Her kan du se et eksempel på, hvordan dokumentationen - i form af et kvitteringsbrev - skal se ud.

Medarbejderen skal have et skattekort. Er der endnu ikke givet opholdstilladelse (og personnummer), udsteder SKAT et administrativt skattepersonnummer. Ansøgning kan foretages her.

Hvis medarbejderen ansættes inden ansøgningen om opholdstilladelse er færdigbehandlet, skal der indsendes en kopi af ansættelsesaftalen til udlændingestyrelsen.

Særligt om Igu-forløb

Det er muligt at ansætte fordrevne ukrainere i et toårigt Igu-forløb. Igu er en ordinær ansættelse på elevløn og kan være både fuld- og deltid. Arbejdstiden skal være mindst 25 timer om ugen i gennemsnit, og ansættelsen inkluderer 23 ugers uddannelse, for eksempel dansk og faglig opkvalificering.

Øvrig relevant information

De fordrevne ukrainere har ret til gratis danskundervisning. Sprogskolerne tilrettelægger individuelle og fleksible løsninger, som eksempelvis aften/weekendundervisning, undervisning på virksomheder med mange ukrainske ansatte og online undervisning, som kan gennemføres i kombination med job.

Jobcenteret kan i mange tilfælde hjælpe med rekruttering. Du kan se mere om, hvordan dit lokale jobcenter kan hjælpe med rekrutteringen i denne film.

SIRI’s samlede informationsside kan du finde her.

Har du spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til HORESTAs advokat Jesper Juhlin på [email protected].

Log ind