Der er i alt tilbudt ti rentefrie coronalån i 2020 og 2021, og ca. 53.000 virksomheder har fået mindst ét lån. Seks af lånene skal betales tilbage i 2022, skriver Skattestyrelsen.

Især den 1. april er en vigtig dato. Her skal tre momslån (momslån 1, 2 og 3) samt A-skattelån 2 betales tilbage. Dette sker kort tid efter, at der falder en frist for den ordinære indberetning og betaling af moms den 1. marts.

For at komme virksomhedernes aktuelle udfordringer med likviditet i møde tilbydes der nu en udvidet betalingsordning, der løber over 24 måneder fremfor 12, som er det sædvanlige, oplyser styrelsen.

Udvidet betalingsordning – vær opmærksom på frist og betingelser

Den udvidede betalingsordning på 24 måneder kan oprettes fra den 15. marts til den 15. april. Den oprettes på Skattekontoen under Betalingsordning i TastSelv Erhverv.

Et vigtigt kriterie handler om, at jeres virksomhed ikke må have skattekontogæld, som er under inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Har I det, skal I betale gælden, før I kan oprette betalingsordningen.

I kan se, om I har Skattekontogæld under inddrivelse, i TastSelv Erhverv under Kontostatus. Hvis teksten Poster overdraget til inddrivelse hos Gældsstyrelsen fremgår nederst på siden, har I gæld til inddrivelse.

Kun én betalingsordning ad gangen

Et andet vigtigt kriterie er, at man ikke må have andre betalingsordninger på Skattekontoen. Hvis jeres virksomhed har en eksisterende betalingsordning, der strækker sig længere end 1. april 2022, skal denne betalingsordning indfries, før der kan oprettes en udvidet betalingsordning.

Alle kriterier for at kunne oprette en betalingsordning:

  • I må ikke have skattekontogæld, der er til inddrivelse.
  • Betalingsordningen kan ikke omfatte toldfordringer.
  • I skal have overholdt eventuelle andre betalingsordninger på Skattekontoen inden for den sidste måned.
  • Jeres gæld skal være på mindst 800 kr.
  • Betalingsordningen skal starte senest 30 dage efter, den er oprettet.
  • I kan kun have en betalingsordning ad gangen.
  • I kan ikke ændre jeres afgiftsperiode, når I opretter en betalingsordning.

Læs mere om betalingsordning og betaling på www.skat.dk/betalingsordning.

Det skal du være opmærksom på, når I har fået betalingsordningen

Hvis I har fået en betalingsordning, er det vigtigt at huske følgende, ellers kan I miste ordningen: 

  • Overhold alle betalingsrater i betalingsordningen og alle andre betalingsfrister på Skattekontoen, herunder betaling af renter, i hele betalingsordningens løbetid
  • Hvis I ikke overholder betingelserne for et lån, og Skattestyrelsen opsiger jeres lån, så ophører betalingsordningen, hvis den inkluderer det rentefrie lån, der forfalder til betaling efter den 1. april.

Husk at indberette til tiden - især hvis I har coronalån

Har jeres virksomhed et coronalån, skal I være ekstra opmærksomme på fristerne for at indberette fx moms, A-skat eller punktafgifter til tiden. Ellers risikerer I at få en foreløbig fastsættelse af Skattestyrelsen, og dermed ikke længere opfylde betingelserne for lånet. Herefter skal lånet straks tilbagebetales.

I kan se alle virksomhedsfrister på skat.dk/frister, og vil I gerne have påmindelser om kommende frister for jeres virksomhed via mail, så oplys jeres virksomheds mailadresse til Skattestyrelsen. Se mere om dette på www.skat.dk/fristerpåmail.

skat.dk/corona kan I også se både frister for tilbagebetaling af coronalån samt frister for ordinær indberetning, udskudte frister mv.

Hotel er stadig til salg

Hotelejer Hanne Nielsen har nu i et år haft 885 kvadratmeter hotel til salg. Forretningen er sund, men alligevel kniber det med interessen for at købe

Log ind