Hotel-, restaurant- og turisterhvervet vil i de kommende år opleve en massiv mangel på arbejdskraft. På den baggrund er aftenens reformforlig med en udvidelse af arbejdsstyrken på 12.000 et skridt i den rigtige retning, men ambitionerne burde være større. Sådan lyder reaktionen fra HORESTA på fredagens aftale.

”Der er positive elementer i den nye aftale, men samlet set er effekten på arbejdsudbuddet lille i forhold til det behov, erhvervslivet står med. Det er klart, at det ikke bliver bedre af, at dagpengesatsen samtidig forhøjes”, siger HORESTAs adm. direktør, Jannick Nytoft.

HORESTA er tilfreds med en forhøjet grænse på beskæftigelsesfradraget, og at nyuddannede og seniorer får øget incitament til at arbejde. Blandt andet hæves fribeløbet, som studerende kan tjene ved siden af SU’en, med 4.000 kr. om måneden.

”Aftalen indeholder en række af de elementer, som vi har efterspurgt. Når det er sagt, så er det for lidt, der bliver skruet på knapperne, og derfor bliver arbejdsstyrken forventeligt kun udvidet med 12.000. Det er jo ikke meget mere end et plaster på det sår, som Arne-reformen skaber”, siger Jannick Nytoft.

18.000 forgæves rekrutteringer

Der er også indgået en aftale om adgang for mere international arbejdskraft. Et forlig, der indeholder en række elementer, som vil gøre det lettere at tiltrække arbejdskraft fra udlandet – blandt andet en sænkning af beløbsgrænsen og oprettelse af rekrutteringscentre i udlandet. Denne aftale ventes at skabe 10.000 nye job, men der er endnu ikke flertal for den. Det skal regeringen skaffe i Folketingssalen.

Før den nuværende nedlukning var manglen på arbejdskraft i hotel-, restaurant- og turisterhvervet så massiv, at det i sig selv bremsede væksten i erhvervet. I efteråret måtte fire ud af fem hoteller sige nej tak til bookinger, mens det samme gjaldt for to ud af tre restauranter på grund af for få hænder.

”Alene fra marts til august i år endte 52 procent af alle rekrutteringsforsøg i vores branche forgæves. Det svarer til over 18.000 job, som det ikke lykkedes at besætte, eller som måtte besættes af en anden profil end den ønskede. Det bliver med andre ord på ingen måde aftenens forlig, der løser vores problem. Der er behov for markant større reformer, hvis vi skal fremtidssikre vores erhverv”, siger Jannick Nytoft.

HORESTA vil gøre fritidsjobs mere tilgængelige

Det skal være nemmere for de danske virksomheder at tiltrække helt unge medarbejdere, og samtidig skal de i fremtiden kunne varetage flere opgaver. Det mener HORESTA, som kommer med en række opfordringer til regeringen i et nyt politisk udspil.

HORESTA: Sådan får vi flere unge i fritidsjob

Regeringen har bebudet, at den vil præsentere et udspil til, hvordan vi får flere unge til at tage et fritidsjob. Derfor har HORESTA udarbejdet 7 konkrete forslag til, hvordan det kan gøres.

Log ind