Hvor længe kan en utilfreds tidligere medarbejder egentlig forholde sig passivt, hvis personen på et tidspunkt igen vil tage en sag op i retssalen?

Det var omdrejningspunktet i en sag, som HORESTA netop har fået medhold i på vegne af et medlem. Sagen er principiel, da der ikke findes mange domme, hvor arbejdsgivere frifindes af krav fra tidligere ansatte på grund af deres passivitet.

Retten fandt, at den tidligere medarbejders krav mod medlemmet var bortfaldet på grund af retsfortabende passivet. Begrebet dækker over, at sagen ikke er forældet, men at den bortfalder på grund af manglende ageren hos klager.

Som udgangspunkt er krav, der udspringer af et ansættelsesforhold først forældet efter 5 år. Dog kan krav være bortfaldet på et tidligere tidspunkt på grund af netop retsfortabende passivitet.

Advokat i HORESTA, Johanne Hansted, glæder sig over afgørelsen:

”Selvfølgelig er det glædeligt for virksomheden, at de nu får medhold, men der er også noget helt principielt i, at når en sag skal behandles, så er det i alles interesse, at processen drives fremad til. Målet bør altid være at få en afklaring til glæde og gavn for alle involverede, og derfor er det selvfølgelig ikke okay, at lade en sag ligge i 3 år. Det har vi nu også rettens ord for,” fortæller hun.

Sagens forløb

Medarbejderen blev opsagt med sit sædvanlige opsigelsesvarsel. Kort efter rejste en advokat krav om manglende løn og godtgørelse for usaglig afskedigelse på vegne af den tidligere medarbejder. Advokaten varslede krav om godtgørelse for opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven. HORESTA afviste alle krav på vegne af medlemmet.

Efter advokaten var udtrådt af sagen, oplyste den tidligere medarbejder, at kravene ville blive rejst ved domstolene og Ligebehandlingsnævnet.

Herefter gik der næsten 3 år, før den tidligere medarbejder selv anlagde retssag ved byretten.

Retten gav HORESTA medhold i, at den tidligere medarbejders krav var bortfaldet på grund af næsten 3 års passivitet.

Se også

Log ind