Når du ansætter nye unge medarbejdere – dvs. 13 – 17 år, skal du være opmærksom på, at der gælder skærpede regler til ansættelsesvilkårene og hvilken type arbejde, som de unge må varetage.

Arbejdet må naturligvis ikke være til fare for den unges sikkerhed og sundhed, og de unge skal have grundig oplæring i arbejdet og være under effektivt tilsyn.

Som medlem af HORESTA kan du her få 5 gode råd til, hvad du særligt skal være opmærksom på, når du ansætter nye unge medarbejdere (download)

HORESTA advarer om henvendelser vedr. varemærkebeskyttelse

HORESTA har fået et par henvendelser fra medlemmer, som har fået et brev eller en e-mail fra en virksomhed, som kalder sig IPR Protection. Af brevet/mailen fremgår det, at en anden virksomhed via IPR Protection har ansøgt om at få varemærke(navne)beskyttet samme navn som den virksomhed, som er modtager af brevet/mailen fra IPR Protection.

Log ind