Regeringen har sat et ambitiøst mål om, at Danmark skal nå en 70 pct. CO2-reduktion i 2030. I går fremlagde klimaminister Dan Jørgensen (S) således regeringens køreplan med 24 initiativer særligt indenfor sektorer som landbrug, transport og energi, men han pointerede, at alle skal bidrage;
 
"Det betyder, at ingen sektor kommer til at gå fri inden 2025. Vi kommer til at genbesøge de områder, vi allerede har lavet aftaler på. I 2025 har vi genbesøgt alle sektorer mindst én gang," sagde Dan Jørgensen.
 
Turisme- og oplevelseserhvervet er ikke direkte adresseret i regeringens køreplan, men målsætningen om en grøn omstilling af flytrafikken gennem en passagerafgift på 80 kr. vil have en kritisk betydning for genrejsningen af turisme- og oplevelseserhvervet og vil risikere at sætte den grønne udvikling i stå.
 
”Vores erhverv har gennem mange år bidraget til at understøtte klimamålene, og vi er allerede meget langt i en grøn omstilling af vores sektor. Der arbejdes med bæredygtighed på alle niveauer, og interessen for HORESTAs miljøcertificeringsordninger blandt andre Green Key og Green Restaurant er meget stor”, siger Kirsten Munch, HORESTAs politiske direktør.
 
HORESTA har en målsætning om, at Danmark skal være verdens førende destination inden for bæredygtig turisme og bæredygtige oplevelser. Turisme- og oplevelseserhvervet er godt på vej mod en grønnere fremtid, og det er helt afgørende, at politiske tiltag fremmer og understøtter denne positive udvikling.  
 
”Regeringens køreplan skal fremme – og ikke hæmme – den udvikling, som allerede sker i erhvervslivet. Og eksemplet til skræk og advarsel var, da vi som en tyv om natten pludselig stod over for 3-dobling af afgiften på engangsemballage, som var skruet sammen på en sådan måde, at udviklingen mod mere bæredygtige materialer gik i stå. Der er en utrolig stor risiko for, at det samme sker med regeringens forslag om passagerafgift,” siger Kirsten Munch.
 
Hun understreger, at en køreplan skal udføres med respekt for den virkelighed, erhvervet befinder sig i.
 
”Vores erhverv er fortsat hårdt presset økonomisk – og særlig som følge af, at den internationale turisme slet ikke er kommet op i gear endnu. Derfor er det rigtig dårlig timing at påføre så store ekstra omkostninger på flytrafik i den nuværende kritiske situation. Der er brug for, at erhvervet kommer med rundt om bordet, så vi sikrer, at de tiltag, der iværksættes faktisk både bliver en genstart og en fortsat grøn udvikling– og ikke sætter det hele i stå,” siger Kirsten Munch.

Log ind