I kølvandet på coronakrisen efterspørger et stigende antal virksomheder i hotel-, restaurant- og turisterhvervet nu bedre rådgivning og netværk.

I løbet af de første otte måneder af 2021 har 195 virksomheder i hotel-, restaurant- og turisterhvervet meldt sig ind i HORESTA. Nettovæksten er på 103, fordi der i samme periode også er virksomheder, der har meldt sig ud. Primært som følge af at de er blevet solgt eller lukket.

”Coronakrisen har i ekstrem grad udstillet, hvilken betydning det har at have adgang til brancherelevant viden. En meget stor del af HORESTAs medlemmer har trukket på vores juridiske rådgivning, både i form af 1-1 rådgivning og gennem deltagelse i vores mange webinarer. Det er utrolig positivt at se, at det nu får flere virksomheder til at søge professionel rådgivning, adgang til netværk og mulighed for at påvirke vores politiske arbejde”, siger Jan Vinther Laursen, der er formand for HORESTA.

”Vi har været spændte på, om den økonomiske krise i vores erhverv ville have den modsatte effekt, og om virksomheder ville søge mod billigere - eller ingen - tilknytning. Derfor er vi selvfølgelig utrolig glade for, at reaktionen har været den modsatte. Det bekræfter os kun i, at der er brug for en stærk, videnbaseret organisation, som er specialiseret i at rådgive hotel-, restaurant- og turisterhvervet, og som politisk kun skal kæmpe for dette erhvervs interesser”, siger Jan Vinther Laursen.

HORESTAs bestyrelse besluttede før sommerferien at afbryde drøftelser med Dansk Erhverv om en inklusion af HORESTA i Dansk Erhverv. Det skete med ønske om, at erhvervet fortsat skal have en stærk, selvstændig organisation, fremfor potentielt at udgøre en meget lille del af det store Dansk Erhverv.

”Som erhverv forventer vi langt større politisk indflydelse og langt bedre rådgivning ved at være selvstændige. Vi har modtaget nogle udmeldelser som følge af bestyrelsens beslutning, men ikke flere, end vi var forberedt på, og HORESTAs bestyrelse og medarbejdere er fortsat fast besluttede på, at kursen er den helt rigtige. Hotel-, restaurant- og turisterhvervet er et væksterhverv og stærkt nok til at stå på egne ben”, siger Jan Vinther Laursen.

HORESTAs bestyrelse har gennem et stykke tid arbejdet på at udpege en ny administrerende direktør. Dette arbejde er nu inde i den afsluttende fase. Der arbejdes desuden på en revideret strategi, som skal føre til en yderligere styrkelse af organisationen.

HORESTA vil gøre fritidsjobs mere tilgængelige

Det skal være nemmere for de danske virksomheder at tiltrække helt unge medarbejdere, og samtidig skal de i fremtiden kunne varetage flere opgaver. Det mener HORESTA, som kommer med en række opfordringer til regeringen i et nyt politisk udspil.

HORESTA: Sådan får vi flere unge i fritidsjob

Regeringen har bebudet, at den vil præsentere et udspil til, hvordan vi får flere unge til at tage et fritidsjob. Derfor har HORESTA udarbejdet 7 konkrete forslag til, hvordan det kan gøres.

Log ind