En arbejdsgiver havde bestemt, at tjenerne skulle dele drikkepengene ligeligt med hinanden og med køkkenpersonalet. 3F PSHR mente, at drikkepengene tilhørte tjenerne og lagde sag an mod virksomheden. Sagen blev behandlet ved faglig voldgift, og opmanden slog fast, at det faldt inden for arbejdsgivers ledelsesret at bestemme, at drikkepengene skulle deles.

Sagens omstændigheder

På virksomheden havde der været en langvarig praksis for, at drikkepengene tilfaldt tjenerne.

Arbejdsgiveren besluttede sig for at lave det om, da man ønskede en solidarisk fordeling af drikkepengene, hvor også køkkenpersonalet indgik.

3F PSHR gik ind i sagen og gjorde gældende, at drikkepenge tilfaldt tjenerne, og at arbejdsgiver ikke kunne bestemme over tjenernes drikkepenge.

 Voldgiftens resultat

Opmanden bemærkede, at når tjenerne modtager drikkepenge, så sker det i kraft af deres ansættelsesforhold, og som følge heraf har arbejdsgiver en betydelig adgang til at påvirke tjenernes mulighed for at modtage drikkepenge. F.eks. kan en arbejdsgiver helt frabede sig, at der gives drikkepenge på virksomheden.

Arbejdsgiver har yderligere en driftsmæssig interesse i at træffe beslutning om, hvordan drikkepenge håndteres på virksomheden – for eksempel for at forbedre samarbejdet mellem medarbejderne og for at undgå problemer ved arbejdstilrettelæggelsen.

Opmanden slog derfor fast, at det faldt inden for arbejdsgivers ledelsesret at bestemme, at tjenerne skulle dele drikkepengene med køkkenpersonalet. Kutymen på virksomheden kunne derfor opsiges med 3 måneders varsel, så den bortfaldt ved overenskomstperiodens ophør.

HORESTA er meget tilfreds med sagens udfald, og afgørelsen bekræfter vores rådgivning på området. HORESTA bidrog i sagen med vidneforklaring og som sidedommer.  

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende drikkepenge ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Se også

5 gode råd: Har du styr på de særlige regler for elever?

Når man ansætter en elev, så er der nogle forhold, der er anderledes end for øvrige medarbejdere. Der er for eksempel særlige regler for prøvetid, for opsigelse af aftalen, for løn og for pension. Vi har samlet fem gode råd til dig og din virksomhed.

Webinar: Nye krav på vej om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

EU vedtog i juni 2019 et direktiv om arbejdsvilkår. Direktivet fastsætter nye krav til ansættelsesbeviser samt en række nye rettigheder for medarbejderne. Lovforslaget er ikke endeligt vedtaget endnu, men den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

HORESTA inviterer nye elevsteder til webinar

Der følger et stort ansvar med at tage elever, og HORESTA vil gerne sikre sig, at alle virksomheder – også ikke-organiserede samt ikke-medlemmer – forstår, hvilke forpligtelser der følger med at byde elever velkommen til erhvervet.

Log ind