Hvilke retningslinjer kommer til at gælde, når vores erhverv åbner igen?

Det spørgsmål stiller rigtig mange af HORESTAs medlemmer i øjeblikket i vores juridiske call center. Desværre er det ikke muligt at svare på det endnu.

Flertallet bag genåbningsplanen har ikke aftalt i detaljer, hvilke retningslinjer der skal gælde fra henholdsvis den 21. april, når der åbnes for udeservering, og den 6. maj, hvor indendørsservering bliver tilladt. Af aftalen fremgår det kun, at der i alle genåbningsfaser vil gælde ”relevante smitteforebyggende tiltag”.

De mere præcise retningslinjer - for eksempel antal kvm. pr. gæst, afstandskrav, krav om mundbind, lukketid osv. - skal drøftes på møder mellem embedsmænd og de berørte brancher i de såkaldte sektorpartnerskaber.

Her er HORESTA nu indkaldt til det første møde for hotel- og restaurationserhvervet den 7. april.

Haster

”Vi er klar over, at det haster med at få fastlagt retningslinjerne for genåbningen. Derfor presser vi på for, at det sker hurtigst muligt”, siger Kirsten Munch, der er politisk direktør i HORESTA.

Det er HORESTAs vurdering, at regeringen vil tage afsæt de i restriktioner, der var gældende ved nedlukning i december.

”Men det er ikke acceptabelt for os. Når man nu lægger kravet om coronapas ned over branchen, bør det medføre en lempelse af de øvrige krav. Det er afgørende, at vi kan åbne på vilkår, der er økonomisk bæredygtige. Og et miljø med en meget begrænset smitterisiko skal ikke have alle de krav, vi har i dag. Der bør eksempelvis slet ikke være et arealkrav eller en lukkeregel”, siger Kirsten Munch.

Bødestørrelser

Af medierne fremgik det i øvrigt i går, at bøder for manglende kontrol med coronapas fastsættes differentieret. Små virksomheder (op til 10 ansatte) kan få bøder på kr. 3.000, mellemstore (mellem 10 og 49 ansatte) kr. 6000 og store virksomheder (50 eller flere ansatte) kr. 12.000.

HORESTA har endnu ikke modtaget udkast til bekendtgørelse herom.

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind